In Nederland zijn er wel degelijk uitzonderingen op de verzekerplicht. Natuurlijk is de zorgverzekering een verplichte verzekering maar niet voor iedereen. Degenen die geen verzekering hoeven af te sluiten zijn mensen die we ook wel gemoedsbezwaarden noemen. Voor die mensen wordt vrijstelling verleend van de verzekerplicht. Deze mensen sluiten liever geen verzekering of omdat hun geloof dat niet toestaat of vanwege andere principiële redenen. Deze mensen moeten overigens voor de AWBZ ook een vrijstelling aanvragen. De AWBZ is de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Het betekent niet zomaar dat gemoedsbezwaarden geen bijdrage moeten leveren aan de zorg. Wel degelijk namelijk. Alleen gaat dit via de loonbelasting of IB (Inkomsten Belasting).

 

Militairen in actieve dienst

Zoals je nu weet hoeven gemoedsbezwaarden geen zorgverzekering af te sluiten. Naast deze groep hoeven ook militairen die in actieve dienst zijn geen verzekering af te sluiten. Toch zijn militairen wel verzekerd tegen ziektekosten. Namelijk via de speciale ziektekostenverzekering van de Nederlandse Krijgsmacht.

 

Baby’s hoeven niet meteen verzekerd te zijn

Ouders van pasgeboren baby’s zijn niet verplicht deze meteen na de geboorte te verzekeren. Zij hebben 4 maanden de tijd om hun kind op de polis van een van de ouders in te schrijven. Overigens zijn kinderen tot 18 jaar gratis meeverzekerd voor de basisverzekering en, indien zij ingeschreven staan op een polis met aanvullende verzekeringen, ook voor de extra dekkingen.

 

Aanvullende verzekeringen verplicht?

De basisverzekering is dus voor iedereen wettelijk verplicht. Sluit je deze niet af, dan ontvang je na verloop van tijd een brief van de overheid. Sluit je daarna nog geen verzekering af, dan ontvang je een boete. Echter zijn aanvullende verzekeringen niet verplicht om af te sluiten. Verzekeraars hoeven je zelfs ook niet eens te accepteren. De  basisverzekering en aanvullende verzekering mag je gerust bij verschillende zorgverzekeraars onderbrengen.