Iedere inwoner van Nederland is verplicht een basis zorgverzekering af te sluiten en dat ook bij een Nederlandse zorgverzekeraar. Je betaalt als verzekerde daar iedere maand (of per kwartaal of jaar) een bedrag voor. Dit geldbedrag wordt de zorgpremie genoemd. De hoogte daarvan wordt elk jaar opnieuw vastgesteld door zorgverzekeraars. De verschillen kunnen bij zorgverzekeraars groot zijn. Er valt wel degelijk veel op je zorgverzekering te besparen dus. Wel is de periodieke zorgpremie voor iedere klant van een zorgverzekeraar gelijk. Verzekeraars kunnen en mogen geen onderscheid maken in bijvoorbeeld leeftijd, afkomst, geslacht en gezondheid.

 

Hoe kunnen zorgpremies voor de basisverzekering verschillen?

Je sluit een gelijke basisverzekering af maar toch zijn er verschillende zorgpremies. Hoe zit dat?  De dekkingen van de basisverzekering zijn altijd bij iedere zorgverzekeraar gelijk. Toch betaal je lang niet altijd bij elke zorgverzekeraar dezelfde premie. Zorgverzekeraars kunnen en mogen met elkaar concurreren. Bij een verzekeraar waar je een lage maandpremie betaalt, zul je echter lang niet altijd bij elk ziekenhuis geholpen kunnen worden. Op die wijze proberen verzekeraars te besparen op zorgkosten en daar kan jij van profiteren. Maar indien je opeens medische zorg nodig hebt, kan het onhandig zijn om beperkingen te hebben in ziekenhuiskeuze. Je maakt extra reiskosten. De basisverzekering is voor vrijwel iedere Nederlander verplicht (er zijn uitzonderingen, zie volgende kopje). Je verzekerd je daarmee voor de noodzakelijke medische zorg in Nederland. Je bent dus verplicht minimaal een basisverzekering af te sluiten. Doe je dit niet, dan zal je daar na verloop van tijd voor beboet worden. Kinderen tot 18 jaar zijn gratis op de polis van hun ouders (of een van de ouders) meeverzekerd. Wordt je 18 jaar? Vanaf dat moment ben je verplicht jezelf te laten verzekeren. Daar heb je tot 4 maanden de tijd voor.

 

Basisverzekering niet verplicht voor:

Mensen die geen verblijfsvergunning hebben

Militairen in actieve dienst

Nederlanders die langer dan een jaar in het buitenland wonen/werken

Gemoedsbezwaarden (mensen die vanwege geloof of principes niet verzekerd willen zijn)

Kinderen tot 18 jaar (zij moeten verzekerd worden op de polis van een van de ouders)

 

Dezelfde dekking en voorwaarden

Iedereen die in Nederland een zorgverzekering moet afsluiten, ontvangt vanuit de basisverzekering bij iedere verzekeraar dezelfde dekkingen. Dat betekent dus dat verzekeraars wel hun eigen premie mogen bepalen maar dat de voorwaarden en dekkingen bij alle verzekeraars identiek zijn. Wat de basis zorgverzekering dekt bespreken we in het kort hieronder:

 

  • Alle geneeskundige zorg waarbij een huisarts, medisch specialist of verloskundige bij te pas komt
  • Verblijf in een ziekenhuis
  • Tandheelkundige zorg
  • Medicijnen
  • Kraamzorg
  • Speciaal vervoer voor zieken (ambulance bijvoorbeeld)
  • De meeste vormen van paramedische zorg
  • Alle hulpmiddelen die worden gebruikt voor de behandeling, verpleging en/of revalidatie en verzorging bij mensen met een (fysieke) beperking
  • Werelddekking voor spoedeisende hulp