Mede omdat de Nederlandse overheid veel belang hecht aan het goedkoper maken van de zorg, schrijven huisartsen vaker enkel werkzame stoffen voor. Meerdere fabrikanten produceren deze stoffen en leveren deze. Een medicijn is dan beschikbaar onder verschillende namen. Jaren geleden hielden apothekers kortingen over, aangezien zij degene waren die over de prijs onderhandelden. Sinds kort is het echter zo dat zorgverzekeraars zelf met de fabrikanten om tafel gaan zitten en onderhandelen over de prijs. Gevolg daarvan is dat veel medicijnen stukken goedkoper zijn geworden. Alle verzekeraars hebben zelf de vrijheid om te bepalen hoe hun beleid er ten aanzien van medicijnen uit ziet. Zij zijn wel verplicht om dit te vermelden in de polisvoorwaarden. Voor consumenten zijn er meerdere mogelijkheden. Deze leggen we je hieronder uit.

 

De apothekers kiezen het merk

Indien de verzekeraar ervoor kiest om de apotheker te laten bepalen voor welk merk het kiest, dan spreken we van een verzekeraar zonder preferentiebeleid. In dat geval ontvangt de verzekerde meestal ook een vergoeding indien hij of zij een duurder medicijn krijgt voorgeschreven.

 

De zorgverzekeraar bepaalt het merk (medicijn beleid)

Het kan ook zijn dat voor elke groep medicijnen, met dezelfde werkzame stoffen, de zorgverzekeraar een merk (en dus fabrikant) kiest die de laagste prijs aanbied. Op hun beurt moeten de apothekers dan aan de patiënten dat merk ook daadwerkelijk leveren. In dit geval doet de verzekeraar aan labelpreferentie. Verzekerden ontvangen geen vergoedingen indien zij kiezen voor medicijnen die afkomstig zijn van andere fabrikanten. Hier zijn wel uitzonderingen voor, bijvoorbeeld indien de arts uit medische noodzaak een duurder medicijn voorschrijft, bijvoorbeeld omdat de verzekerde allergisch is voor een hulpstof in een bepaald medicijn. Sommige verzekeraar wisselen vaker van fabrikant per jaar. Gevolg daarvan is dat het aanbod van medicijnen verandert. Apothekers moeten zodoende telkens weer andere medicatie leveren. Zij zijn dat verplicht. Per verzekeraar verschilt het aanbod preferente medicijnen (geneesmiddelen). Zorgverzekeraars zijn bij de wet verplicht om hier duidelijkheid over te verschaffen en moeten dit o.a. melden op hun website en dan met name van welke producenten zij de geneesmiddelen vergoeden. Let op: Niet altijd vallen deze middelen onder je eigen risico.

De apotheker heeft de leiding

In sommige gevallen heeft de apotheker de leiding, in plaats van de verzekeraar. Hoe dat kan? Sommige apothekers spreken met verzekeraars prijzen af per geneesmiddel. Verzekeraars betalen tot een bepaalde vergoeding. Mocht het een apotheker lukken om de middelen voor minder in te kopen bij de fabrikant, dan mag hij de winst houden.