Als zorgverzekerde krijg je in Nederland misschien vroeg of laat te maken met het wettelijke verplichte eigen risico en dit m.b.t. de zorgverzekering. Dit eigen risico is een geldbedrag dat  door onze overheid elk jaar opnieuw wordt vastgesteld. Het komt erop neer dat elke verzekerde die zorg nodig heeft, de eerste kosten daarvan geheel uit eigen zak betalen moet. Is dit eigen risico eenmaal verbruikt, dan pas wordt de zorg waarvoor hij of zij verzekerd is, volledig door de verzekeraar vergoed. Voordat dit eigen risico werd ingevoerd waren er nogal wat mensen die vaak om het minste of geringste voor zorg aanklopten bij specialisten. Men gaat nu bewuster om met de zorg en dat is alleen maar goed. Een doktersbezoek kost je dus eerst geld. De uitgaven in de zorg zijn door de invoering van dit eigen risico behoorlijk gedaald. Echter valt niet alle soort zorg onder dit eigen risico. Daarom vermelden we die soorten zorg hieronder.

 

Eigen risico geldt niet voor:

  • Huisartsbezoek
  • Tevens betaal je dit ook niet voor kraamzorg en verloskundige zorg
  • Indien je gebruik maakt van hulpmiddelen in bruikleen betaal je ook niets uit eigen zak
  • En voor zorg voor minderjarigen hoeft men ook geen eigen bijdrage te betalen

 

Verder geldt het eigen risico niet voor:

  • Alle zorg die vanuit de Wlz  (Wet langdurige zorg) of de  Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) wordt vergoed
  • De zorg die je vergoed krijgt via een aanvullende verzekering (tandheelkunde of alternatieve zorg)

 

Hoeveel eigen risico moet je betalen?

Het eigen risico is 375 euro in 2015. In 2014 betaalde je nog minder namelijk 360 euro. In 2013 moesten Nederlanders echter opeens fors meer betalen. Het eigen risico ging toen namelijk van 220 euro naar 350 euro. In die periode wilde het kabinet nog dit eigen risico inkomensafhankelijk maken. Echter is daar niets van terecht gekomen.

 

Vrijwillig verhogen

Het is mogelijk om je eigen risico te verhogen en daarmee je maandpremie te drukken. Dit risico mag je verhogen per honderd euro per keer. Maximaal mag je dit verhogen tot €875. Je ontvangt dan een forse premiekorting van je verzekeraar. Als je echter een laag inkomen hebt is dit onverstandig. Heb je plotseling zorg nodig, dan kunnen deze kosten in een keer oplopen tot €875 en dit dien je in een keer te betalen, mits je daar geen afspraken over hebt gemaakt met je verzekeraar. De korting kan overigens per maand behoorlijk hoog oplopen. Kies je voor het maximale eigen risicobedrag? Dan scheelt dit je zo €25 per maand. Wanneer verhoog je het eigen risico vrijwillig? Je kunt dit risico verhogen indien je jong bent en nooit zorg nodig hebt, of gezond en vitaal. We raden ouderen aan om dit bedrag niet vrijwillig te verhogen. Des te ouder je wordt des te groter is de kans dat je ooit zorg nodig hebt.