Met een naturapolis heb je altijd recht op medische zorg en die zorg wordt door de zorgverzekering in kwestie meteen betaald. Verzekeraars sluiten contracten af of maken afspraken met zorgaanbieders. Die zorg wordt meestal in zijn geheel vergoed. Je kan dus stellen dat indien een zorgverzekeraar contracten afsluit met een behandelaar of ziekenhuis, de kosten daarvan altijd vergoed worden. Kenmerkend voor naturapolissen is, dat je meestal zelf geen behandelaar of arts kan uitkiezen. De verzekeraar heeft zelf al een keuze gemaakt en daar moet jij je aan houden. Maar wat zal er dan gebeuren indien je naar een zorgaanbieder gaat,  zonder dat er een contract is met je zorgverzekeraar?

 

Zorgverleners maken afspraken

Vrijwel alle zorgverzekeraars maken bepaalde afspraken met zorgaanbieders. Dat wordt vastgelegd in contracten. Als naturaverzekerde mag je daarom alleen naar de aanbieders die je verzekeraar heeft geselecteerd. Voor zorg van alle andere aanbieders moet je zelf geheel of gedeeltelijk opdraaien. Dit kan behoorlijk in de kosten lopen, indien je naar een zorgverlener gaat die niet gecontracteerd is. In veel gevallen betaal je dan de helft van de kosten. Daarom is het verstandig om, voordat je zorg zoekt bij een aanbieder, eerst je zorgverzekeraar daarover te informeren. Je hoort dan vervolgens of de verzekeraar deze medische zorg voor zijn rekening neemt.

Naast de natura polis heb je ook nog de restitutiepolis