Een eigen bijdrage wordt vaak verward met het eigen risico. Een eigen bijdrage wordt naast het eigen risico gevraagd voor geleverde zorg.
Dit betekent concreet dat je voor bepaalde zorg eerst een eigen bijdrage moet betalen.

In 2015 is deze eigen risico door de overheid vastgesteld op €375. Maak je gebruik van medische zorg, dan betaal je eerst die zorg uit eigen zak. Totdat de €375 helemaal verbruikt is. Pas dan kan je de kosten declareren bij je verzekeraar en zal deze de medische kosten vergoeden. Het eigen risico kan je vrijwillig verhogen tot maximaal 875 euro. Door dit te verhogen krijg je veel premiekorting van de zorgverzekeraar. Het is niet uitzonderling wanneer verzekeraars je daarvoor belonen met premiekorting dat kan stijgen tot €30 per maand. Ben je nog jong en maak je nooit gebruik van zorg? Dan is dat de ideale kans om te besparen op je zorgpremie. Ben je echter ouder of niet meer zo gezond, dan kan je het beste de eigen bijdrage niet verhogen. Je zult dan in de toekomst zorg tot €875 uit eigen zak moeten betalen. Uiteraard kan je dit doen als je risico durft te nemen en niet om geld verlegen zit. Maar dan nog is dit niet verstandig.

 

Uitzonderingen

Er zijn echter uitzonderingen. Zo hoef je voor een aantal soorten zorg geen eigen bijdrage te betalen. Die soorten zorg zijn o.a. kraamhulp, verpleegkundige hulp of zorg vanuit de Wlf (Wet langdurige zorg) en Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). Daarnaast voor verloskundige hulp of voor spullen in bruikleen.

Voor sommige zorg dien je ook een eigen bijdrage te betalen die niet in het eigen risico wordt meegenomen. Zoals een eigen bijdrage bij medicatie. Afhankelijk van het medicijn en medicijn beleid van verzekeraar.