CVZ staat voor het College voor Zorgverzekeringen en het CVZ is een bestuursorgaan dat zelfstandig opereert. In het jaar 1999 volgde dit bestuursorgaan de ziekenfondsraad op. Het College voor Zorgverzekeringen heeft een aantal taken. Een daarvan is het adviseren van de overheid en dan met name over de inhoud van de basis zorgverzekering. Verzekeraars hebben de mogelijkheid om daarnaast dit college om advies te vragen en vragen te stellen, waaronder over bepaalde vergoedingen in de zorg. Overigens bestaat het College voor Zorgverzekeringen eigenlijk niet meer. Het bestaat nog wel maar is actief onder de naam Zorginstituut Nederland. Sinds 2014 heeft de naamsverandering plaatsgevonden.

 

Kerntaken van het Zorginstituut Nederland

Het Zorginstituut Nederland, voorheen het College voor Zorgverzekeringen, heeft een aantal kerntaken. Deze organisatie heeft 3 belangrijke taken die we hieronder uitleggen.

 

  1. Overheid vraagt om advies

Het Zorginstituut Nederland adviseert de overheid en dan met name over het basispakket voor de zorgverzekering en het samenstellen daarvan. Ieder van jullie weet dat deze pakketten elk jaar opnieuw worden aangepast. Bij deze organisatie kan de overheid ook terecht indien er geschillen tussen verzekerden en zorgverzekeraars zijn. En dan met name over de zorgverzekeringswet alsmede geschillen tussen partijen over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).

 

  1. Premiegeld verdelen

De instantie heeft als belangrijke kerntaak ook het verdelen van premiegeld. De premies worden eerlijk verdeeld onder alle zorgverzekeraars. Het komt erop neer dat de verzekeraars zelf de premies (nominale premies) innen. Door uitkeringsinstanties en door werkgevers worden procentuele premies op het loon ingehouden. Die premies worden vervolgens weer in 2 aparte fondsen gedeponeerd. Dit is het fonds voor de AFBZ (Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten) en voor de Zorgverzekeringsfonds. Alle administratieve afhandelingen en de verdeling van de procentuele premies wordt door het Zorginstituut Nederland gedaan. De premies worden verdeeld onder de verzekeraars.

 

  1. Uitvoerder

Tevens is deze organisatie de uitvoerder voor bijzondere groepen van speciale voorzieningen. Zo regelt dit college o.m. dat de zogenoemde ‘gemoedsbezwaarden’ bijgestaan worden in de kosten voor zorg die zij nodig hebben. Ook regelt het Zorginstituut Nederland dat alle premies die niet worden betaald door verzekerden toch bij de verzekeraars terecht komen. Maar de lijst is nog niet ten einde, want deze organisatie behandeld de administratie voor gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden die zorg nodig hebben en zich in het buitenland hebben gevestigd. Tevens doet de organisatie dit voor verzekerden in Nederland van buitenlandse komaf (ook wel grensarbeiders genoemd). De kosten voor zorg die verzekeraars maken worden bij het Zorginstituut gedeclareerd.