De afkorting AWBZ staat voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en deze wet is er voor de mensen die zorg gedurende een langere periode nodig hebben, of ondersteuning. En dit als gevolg van een handicap of een bepaalde ziekte. Iedere Nederlander heeft recht op zorg en dus ook op een verzekering die de kosten hiervan vergoedt. Wat maakt de AWBZ zo bijzonder? Deze wet vergoedt de kosten die normaal gesproken niet door de zorgverzekering gedekt worden. Deze medische kosten zijn duur en zou je zelf waarschijnlijk niet kunnen bekostigen. Degenen die in Nederland werken of wonen zijn altijd voor de AWBZ verplicht verzekerd. Je bent hiervoor automatisch verzekerd indien je een Nederlandse zorgverzekering hebt afgesloten. Toch kom je niet zomaar in aanmerking voor de vergoedingen door de AWBZ. Daarvoor heb je namelijk eerst een speciale indicatie nodig. Het CIZ, dit is het Centrum Indicatiestelling Zorg, behandeld de aanvragen. Er zijn meerdere soorten AWBZ-zorg. Die bespreken we hieronder met je.

 

Soorten zorg die vallen onder de AWBZ zijn:

De begeleiding bij ADL

Hulp bij een herstel van ziekte of behandeling bij een handicap

Verpleging, ook eventueel verpleging aan huis

Het kortdurende verblijf in een zorginstelling bij ziekte of handicap

Hulp bij douchen en aankleden

 

AWBZ aanvragen

Niet iedereen komt zomaar in aanmerking voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Je moet een aantal stappen doorlopen en vervolgens zal het CIZ je aanvraag behandelen. Vraag de AWBZ als volgt aan:

 

Eerste stap : een indicatie aanvragen

Je moet worden geïndiceerd indien je aanspraak wilt maken op de AWBZ. Om speciale zorg te ontvangen vraag je daarom het Centrum Indicatiestelling om een indicatie. Je moet bij een vestiging in je eigen regio de indicatie aanvragen. Vervolgens zal het CIZ je aanvraag bestuderen en deze toewijzen of afwijzen. Indien je toegewezen wordt, hoor je tevens hoe lang je zorg krijgt en ook hoeveel.

 

Tweede stap : daadwerkelijk de AWBZ-zorg aanvragen

Heb je uiteindelijk recht op zorg vanuit de AWBZ? Je krijgt in dat geval een indicatiebesluit toegestuurd door het CIZ. Dit besluit wordt tevens naar het kantoor in je eigen regio gestuurd. Vervolgens wordt de zorg vanuit dit kantoor voor jou geregeld.

 

Derde stap: het kiezen van een zorgverlener

Je bent vrij om zelf te bepalen wie de zorg aan jou verleent. Hierbij kan je gebruik maken van de hulp van de CIZ.