Betaal je de premie niet meer voor je zorgverzekering? In dat geval stuurt de zorgverzekeraar je meerdere betalingsherinneringen. De meeste verzekeraars echter kunnen je een betalingsregeling bieden. Heb je inmiddels al 6 maanden geen zorgpremie betaalt, dan zal de zorgverzekeraar je melden bij het Zorginstituut Nederland. Dit Zorginstituut zorgt er vervolgens voor dat de premie op je inkomen ingehouden wordt. Daarmee wordt je zorgverzekeraar vervolgens betaald.

 

Aangemeld als wanbetaler?

Je zorgverzekeraar zal jou, nadat je al 6 maanden een betalingsachterstand hebt (6 maanden geen premie betaald) als zogenoemde wanbetaler bij Zorginstituut Nederland melden. Het is dan vanaf dit moment niet meer mogelijk om zorgpremie te betalen aan je eigen verzekeraar. Je blijft wel bij de zorgverzekeraar verzekerd voor de basis zorgverzekering. Aanvullende verzekeringen kunnen worden beëindigd door de betreffende verzekeraar. Ook ontvang je de zorgtoeslag niet meer. Die zorgtoeslag gaat naar het Zorginstituut en daarmee kunnen ze de premie voor de basisverzekering voor een gedeelte betalen.

 

Meer premie zorgverzekering als wanbetaler

Ben je eenmaal als wanbetaler aangemeld bij het Zorginstituut Nederland, dan betaal je een veel hogere zorgpremie. Dit wordt ook wel een bestuursrechtelijke premie genoemd.  Deze premie heeft een hoogte van maar liefst 130% van de normale premie. Ook mensen met een laag inkomen, bijvoorbeeld op bijstandsniveau, moeten deze premie betalen. Er zijn dus geen uitzonderingen. Als je het hiermee niet eens bent, kan je contact met je verzekeraar opnemen.

 

Hoe wordt de premie betaald?

Werkgevers, uitkeringsinstanties en/of pensioeninstanties houden de zorgpremie in op het loon. Tenzij je een uitkering of een pensioen hebt, dan wordt de premie gekort op dit pensioen of uitkering. Het Zorginstituut Nederland wordt hiermee betaald. Indien je wisselende inkomsten hebt of je totale inkomen is zo laag, dat het niet mogelijk is om de premie te vorderen, dan kan je maandelijks van het CJIB een acceptgiro tegemoet zien. Je bent dan verplicht om zelf die premie maandelijks over te maken. Indien je 6 maanden lang geen zorgpremie hebt betaald, heb je schulden openstaan bij je zorgverzekeraar. Die schuld moet wel afgelost worden. Daarover hieronder meer informatie.

 

Je schulden aflossen bij de zorgverzekeraar, hoe werkt dat?

Doordat je na 6 maanden de betaling van de bestuursrechtelijke premie doet aan het Zorginstituut Nederland, kunt u de openstaande schulden nog niet aflossen. De verhoging van de premie betekent niet dat je beetje bij beetje de openstaande premies terugbetaald. Je moet zelf met je verzekeraar afspraken maken over de aflossing. Meestal kan je een betalingsregeling met de zorgverzekeraar treffen. Is die schuld bij je zorgverzekeraar eenmaal afgelost? Dan stopt het Zorginstituut Nederland met het vorderen van de zogenoemde bestuursrechtelijke premie. Daarvoor moet jouw zorgverzekeraar je wel bij het instituut afmelden. Je bent afgemeld bij deze instantie indien je de gehele schuld hebt terugbetaald. Dan meld je zorgverzekeraar je af. Ook wordt je afgemeld indien je het voor elkaar hebt gekregen om een regeling te treffen voor schuldhulpverlening.

 

Zorginstituut houd je op de hoogte

Je ontvangt altijd een brief van dit Zorginstituut indien de inhouding van de bestuursrechtelijke premie is gestopt. Ook ontvangt je werkgever if uitkeringsinstantie of eventueel jouw pensioenorganisatie een melding indien zij vanaf een bepaald moment geen geld meer hoeven in te houden. Heb je een betalingsachterstand bij je verzekeraar? Het is vanaf dat moment niet meer mogelijk om je zorgverzekering te annuleren en over te stappen naar een andere verzekeraar.

Lees meer informatie over de zorgboete