Fysiotherapie behandelt klachten aan het steunapparaat en klachten aan het bewegingsapparaat van mensen. Deze zorg zit in het paramedisch vakgebied. Het behandeldoel is meestal pijn wegnemen of pijn verlichten. Daarnaast heeft fysiotherapie als doel om de functies te verbeteren, blessures te herstellen en bepaalde lichaamsfuncties te verbeteren. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het versterken van spieren rondom kwetsbare gedeelten zoals de knie. Er zijn nogal veel diverse vakgebieden waarin therapeuten zich kunnen specialiseren. Grofweg onderscheiden we de volgende soorten fysiotherapie:

 

Sportfysiotherapie

Bekkenfysiotherapie

Psychosomatische fysiotherapie.

Manuele fysiotherapie

Kinder fysiotherapie

Oncologische fysiotherapie

 

Cesar/Mensendieck

Oefentherapie is bedoeld om diverse klachten weg te nemen wat met gewone fysiotherapie niet of nauwelijks mogelijk is. Dit soort therapie houdt zich bezig met het aanleren van gezonder bewegingsgedrag en behandelt verschillende klachten die ontstaan door verkeerde houdingen en/of bewegingen en dan met name tijdens de gewone alledaagse activiteiten. Therapeuten die zich bezig houden met oefentherapie letten op de lichaamshouding van de mens en de bewegingen. Door de lichaamshouding te verbeteren en daarbij ook automatisch de bewegingen, worden pijnklachten weggenomen. Deze methode hoort bij het paramedisch vakgebied. Bekende therapieën zijn Cesar en Mensendieck.

 

Vergoedingen vanuit de basisverzekering voor fysiotherapie

Vergoedingen van fysiotherapie worden gegevens indien kan worden aangetoond dat de verzekeringnemer last heeft van een aandoening die chronisch is. Ook wordt gelet op de leeftijd van de patiënt. De aandoening moet tevens op de lijst met chronische aandoeningen staan. De lijst heeft een overzicht met daarin de meest voorkomende aandoeningen die chronisch zijn. Ook indien de verzekerde te maken heeft met klachten die voorkomen uit een aangeboren afwijking, worden de kosten voor behandelingen vergoed vanuit de basisverzekering. Kan worden aangetoond dat de patiënt veel baat heeft bij oefentherapie of fysiotherapie en wordt aangetoond dat de gezondheid van de verzekerde hierop vooruitgaat? Dan ontvangt men vrijwel altijd een volledige vergoeding en hoeft men zich niet speciaal aanvullende te laten verzekeren. Voor patiënten met reuma geldt dat zij zich wél aanvullend moeten laten verzekeren om in aanmerking te komen voor vergoedingen voor fysiotherapie. Kijk op de website voor welke behandelingen je een vergoeding vanuit de basisverzekering ontvangt. Hieronder bespreken we met jou de vergoeding voor de aanvullende fysiotherapieverzekering.
Lees hier meer over vergoeding fysiotherapie na operatie .

 

Vergoedingen voor de aanvullende verzekering

Voor degenen die klachten hebben door een aandoening die niet terug te vinden is op de lijst met chronische aandoeningen, is er geen vergoeding mogelijk voor behandelingen vanuit het basiszorgpakket. Zij zijn aangewezen op vergoedingen die vanuit de aanvullende verzekering voor fysiotherapie worden gegeven. Een andere mogelijkheid is, indien incidenteel een behandeling nodig is, om zelf de kosten voor therapie te betalen. Het is verstandig om je verzekeraar om advies te vragen. Je krijgt zo te horen welke voorwaarden er gelden en wat de vergoedingen zijn voor bepaalde therapieën.

 

Verwijsbrief nodig of niet?

Vandaag de dag is het vragen om een verwijsbrief van de (huis)arts niet meer nodig om toch van fysiotherapie gebruik te maken en voor de vergoeding daarvoor. Vergoedingen die je ontvangt voor therapie zijn meestal onderling tussen de verzekeraar en behandelend therapeut vooraf afgesproken. Let op: Ga na of de betreffende fysiotherapeut een contract met je zorgverzekeraar heeft afgesloten. Is dit niet het geval? Dan is de kans aanwezig dat je zelf voor een gedeelte van de kosten moet opdraaien. De vergoeding valt mogelijk iets lager uit. Dit verschil komt dan voor jouw rekening. Hierin is verschil met de naturapolis of de budgetnaturapolis. Laat jij je behandelen door een therapeut die geen contract met je zorgverzekeraar heeft afgesloten, dan wordt tussen de vijftig procent en tachtig procent van de zorgkosten door je verzekeraar vergoed. Heb je een restitutiepolis afgesloten, dan worden in de meeste gevallen alle behandelkosten volledig vergoed, tot een maximaal bedrag per jaar. Voor aanvullende verzekeringen wordt er geen eigen risico gerekend.