Veel verzekerden vragen zich af hoe het zit met de kosten en vergoedingen voor fysiotherapie na een operatie. Nu zit dat zo: Fysiotherapie tijdens een opname in het ziekenhuis valt altijd onder de behandelingskosten van het ziekenhuis. En die kosten worden vergoed door de basiszorgverzekering. Heb je echter therapie nodig na een operatie terwijl je uit het ziekenhuis bent, dan gelden de vergoedingen vanuit een aanvullende verzekering. In bepaalde gevallen vallen de vergoedingen wel uit de basisverzekering, namelijk indien er sprake is van een chronische aandoening. Vanaf de 21e behandeling krijg je die kosten vergoed. Het is van belang dat die chronische aandoening op de lijst met chronische aandoeningen moet staan. Die lijst is door de overheid opgesteld.

 

Wat zijn de kosten voor fysiotherapie?

Voor fysiotherapie zijn geen vaste tarieven vastgesteld. De kosten variëren dus per aanbieder. Je kan rekening houden met kosten die nabij de 30 euro tot 35 euro liggen. Je kan je natuurlijk ook aanvullend laten verzekeren. In dat geval worden doorgaans alle kosten vergoed of een groot gedeelte daarvan. Veel zorgverzekeraars sluiten contracten af met zorgverleners. In bepaalde gevallen kan je dus niet zelf bepalen naar welke fysiotherapeut je gaat voor een behandeling. Controleer daarom altijd of een verzekeraar een contract heeft afgesloten met een fysiotherapeut bij wie jij je graag wilt laten behandelen. Is dat niet het geval? Dan ontvang je geen volledige vergoeding maar moet je een gedeelte zelf betalen. Ontvang je een vergoeding vanuit de basis zorgverzekering, dan betaal je hiervoor ook eigen risico. Laat jij je vanuit de aanvullende verzekering behandelen, dan betaal je geen eigen risico.