De basisverzekering vergoed de jaarlijkse controle en eventuele tandheelkundige zorg niet voor mensen die boven de 18 jaar oud zijn. In sommige gevallen wordt bepaalde zorg wel weer vergoed, alleen indien er sprake is van speciale tandheelkundige zorg. Alleen kinderen met de leeftijd tot 18 jaar worden preventieve controles en bijvoorbeeld de verwijdering van tandsteen wel vergoed. Op de website van je eigen zorgverzekeraar kan je achterhalen voor welke behandelingen je kinderen verzekerd zijn. Verzekeraars zijn nooit verplicht om je voor een aanvullende tandartsverzekering te accepteren. Verzekeraars zijn alleen verplicht om je voor de basisverzekering toe te laten. De voorwaarden die verzekeraars stellen over het al dan niet toelaten voor een aanvullende verzekering, kan je lezen op de website van je verzekeraar. De meest voorkomende voorwaarden bespreken we hieronder.

 

Voorwaarden voor toelating tot aanvullende tandartsverzekering

Bepaalde verzekeraars hebben een saneringsverklaring nodig om te besluiten of je wel of niet toegelaten wordt. Deze verklaring moet door je tandarts worden ingevuld. In een dergelijke verklaring geeft een tandarts bijvoorbeeld aan of er nog onderhoud aan je gebit moet gebeuren, hoe je gebit er op dit moment voorstaat en of er achterstallig onderhoud is. Bij weer andere verzekeraars moet je zelf een vragenlijst invullen. Doe dit naar alle eerlijkheid. Sommige zorgverzekeraars hebben een wachttijd. Daardoor kan het enkele dagen (tot hooguit 10 dagen) duren voordat je toegelaten wordt. Echter zijn er ook gevallen waarbij verzekerden een tandartsverzekering kunnen afsluiten zonder dat er een keuringsrapport nodig is. Dit is met name het geval indien er van collectieve polis veranderd wordt. Deze tandartsverzekeringen worden doorgaans aangeboden door o.a. de HEMA en Menzis.

 

Vergoedingen tandartskosten voor kinderen tot 18 jaar

Tot het achttiende levensjaar krijgen kinderen de totale kosten die door de tandarts worden gemaakt vergoed. Echter voor een gedeelte. Het basispakket vergoed in elk geval de jaarlijkse controle, gaatjes vullen, het verwijderen van tandsteen en de mondhygiënist. Echter ontvang je voor uitgebreidere behandelingen bij je kinderen geen vergoeding vanuit het basispakket of er wordt tot maximaal 75% vergoed. Je laat je kinderen (op het pakket van een van je ouders) uitgebreider verzekeren indien de volgende behandelingen moeten plaatsvinden:

 

Implantaten

Bruggen

Orthodontie

Kronen

Inlays

 

Na 18 jaar

Is je kind achttien jaar geworden? Dan is het verplicht om zelf een zorgverzekering afsluiten. Tandartskosten vallen niet meer binnen de dekking van de basisverzekering vanaf 18 jaar. Mocht je kind regelmatig behandelingen krijgen bij de tandarts, dan is het verstandig dat hij/zij een aanvullende verzekering afsluit.