Iedere zorgverzekeraar hanteert (zijn eigen) acceptatievoorwaarden. Dit zijn simpelweg voorwaarden die een verzekeraar stelt om je te kunnen accepteren of juist om je niet te hoeven accepteren. Overigens zijn alle zorgverzekeraars verplicht om je, bij de wet, te accepteren voor de basisverzekering. Daarbij mag niet worden gelet op leeftijd, geslacht of medische gesteldheid. Dit noemen we ook wel de acceptatieplicht. De Nederlandse Overheid heeft de acceptatieplicht ingesteld om te voorkomen dat verzekeraars bepaalde mensen weigeren maar ook om het voor verzekerden gemakkelijker te maken over te stappen naar een andere zorgverzekeraar, mochten zij bepaalde gezondheidsrisico’s hebben.

 

Geen acceptatieplicht voor aanvullende verzekeringen

Verzekeraars zijn echter niet bij de wet verplicht om iedereen te accepteren voor een aanvullende verzekering. Doorgaans wordt er dan ook gekeken naar je historie bij de vorige verzekeraar. Dit noemt men ook wel medische acceptatie of selectie. Tijdens de aanvraag voor een nieuwe zorgverzekering worden er dan ook meestal een aantal vragen gesteld, ter controle.

 

Weigering bij wanbetaling of fraude

Een zorgverzekeraar mag wel aanvragers weigeren indien zij te boek staan als wanbetaler bij de oude of huidige verzekeraar, of indien je aantoonbaar gefraudeerd hebt.

 

Acceptatieplicht en overstappen

Ben je van plan om binnenkort van zorgverzekering over te stappen? Het is dan verstandig om je huidige zorgverzekering nog niet op te zeggen. Doe dit pas wanneer je door de nieuwe verzekeraar als verzekerde geaccepteerd bent. Daarmee voorkom je dat je zonder zorgverzekering komt te zitten.

 

Wie houdt de uitvoering van de zorgverzekeringswet in de gaten?

Alle zorgverzekeraars staan verplicht onder het toezicht van diverse instituten die we toezichthouders noemen. Zij zijn ieder actief op hun eigen terreinen. Ze controleren of verzekeraars wel op de juiste wijze werken en kunnen eventueel sancties opleggen indien zij niet hun verplichtingen nakomen. Ook de Nederlandsche Bank houdt toezicht op de Nederlandse zorgverzekeraars. Deze bank let vooral op de zogenoemde solvabiliteit terwijl het AFM erop let dat zorgverzekeraars hun klanten goed en juist informeren. Het College van toezicht onderzoekt of verzekeraars de zorgplicht en de acceptatieplicht nakomen.