Bijna 80% van de Nederlandse verzekerden bezoekt eens per jaar een tandarts. Tandzorg voor volwassenen en de vergoeding van de kosten daarvan is niet geregeld vanuit het basispakket. Het is zo dat de vergoeding namelijk afhangt van je leeftijd; Jongeren tot 18 jaar zijn wel verzekerd voor tandartszorg. Daarnaast hangt het er van af welk soort tandheelkundige zorg je nodig hebt.

 

Tandzorg in het basisverzekeringspakket

De Nederlandse overheid gaat over de vergoedingen vanuit de basisverzekering voor tandzorg. Laat je daarover uitvoerig informeren, voordat je een afspraak met je tandarts maakt voor een speciale behandeling. Alleen dan kom je erachter of je een vergoeding ontvangt of dat je de kosten zelf moet betalen. Als je verwacht dat je het komende jaar vaker de tandarts moet bezoeken, of omdat je een slecht gebit hebt, is het raadzaam om uit te zoeken of een aanvullende tandartsverzekering afsluiten in jouw geval voordeliger is. Doe dit uiteraard alleen wanneer die kosten niet worden vergoed vanuit de basisverzekering… Want sommige zaken worden wel vergoed.

 

Specialistische tandzorg voor volwassenen

De basisverzekering dekt beperkt bepaalde tandheelkundige behandelingen voor volwassenen. Indien je voldoet aan de volgende voorwaarden kan je rekenen op een vergoeding vanuit het basispakket:

 

Voert de tandarts een bijzondere tandheelkundige zorg uit waarmee wordt voorkomen dat je gebit niet verder achteruit gaat? Dan wordt dit vergoed vanuit de basis zorgverzekering. Denk daarbij aan de volgende zorg:

  1. Zorg bij een ernstige ontwikkelingsstoornis, afwijking van het gebit of de mond, groeistoornis en soms orthodontie.
  2. Ook indien er sprake is van een geestelijke dan wel een lichamelijke aandoening en daarvoor de patient een speciale medische behandeling nodig heeft (en dan specifiek tandheelkundige zorg), wordt dit vanuit de basisverzekering vergoed.
  3. Als er sprake is van een zeer ernstige afwijking of stoornis van je mond of het gebit en daardoor het inbrengen van een implantaat of prothese noodzakelijk is, wordt dit vanuit het basispakket van je zorgverzekering vergoed.

 

Voor alle andere zaken dien je een aanvullende tandartsverzekering af te sluiten. Vraag eventueel je eigen tandarts daarover om advies. Hij kan je daarover uitgebreid adviseren. Want in de meeste gevallen ontvang je geen vergoedingen voor tandartsbehandelingen vanuit de basisverzekering. Bereken zelf wat de verwachte tandartskosten voor het komende jaar zijn. Je kan bijvoorbeeld de declaraties van de voorgaande jaren erbij nemen en zo berekenen wat je ongeveer jaarlijks kwijt was aan tandartskosten. Sluit alleen een aanvullende verzekering af als je er zeker van bent dat je het komende jaar vaker de tandarts moet bezoeken. Let op: Vrijwel iedere zorgverzekeraar biedt weer andere aanvullende zorgverzekeringen aan. De kosten verschillen ook per pakket en per aanbieder. Let daarom speciaal op de voorwaarden en de dekkingen en bepaal welke dekkingen jij nodig hebt. Vergelijk dan pas meerdere verzekeraars met elkaar die dezelfde dekkingen aanbieden.

 

Zorgverzekeraar is niet verplicht je te accepteren

Stap je over naar een nieuwe verzekeraar en wil je een tandartsverzekering afsluiten? Houd er rekening mee dat deze verzekeraar je niet hoeft te accepteren. Zorgverzekeraars mogen daarin selectief zijn, er is dus geen sprake van een acceptatieplicht. Regel een overstap dus nog voordat je dure behandelingen ondergaat. Wees er zeker van dat je bent geaccepteerd.
Bij de meeste zorgverzekeraars wordt je bij de kleine tandartsverzekeringen wel direct geaccepteerd. Dit dien je wel na te vragen bij de zorgverzekeraar.