Een vraag die vaak door student gesteld wordt is “Mag ik mijn studentenverzekering wel behouden nadat ik afgestudeerd ben?” Later op deze pagina geven we je daar antwoord op. Want verzekeraars hanteren wel degelijk regels rondom het afsluiten van deze verzekeringen. Eerst wat uitleg over speciale studentenzorgverzekeringen. Want deze verzekeringen zijn specifiek gericht op jongeren, studenten meestal.

 

Basis studentenzorgverzekering en de dekking

Alle basisverzekering hebben dezelfde dekking. Bij welke verzekeraar je een dergelijke verzekering ook afsluit. De dekking van de basis studentenzorgverzekering verschilt dan ook niets met basisverzekeringen bij andere verzekeraars. Wel zijn studentenzorgverzekeringen soms iets goedkoper, omdat de verzekeraar alle zaken online regelt.
Acceptatie-eisen basisverzekering voor studenten

Verzekeraars stellen geen eisen voor de acceptatie van basisverzekeringen voor studenten. Sterker nog, dat mogen zij niet. De basisverzekering mag je dus ook behouden nadat je bent afgestudeerd. Alleen is het de vraag of dit basispakket voor jou voldoet wanneer je ouder wordt. Waarschijnlijk zal je er op den duur achterkomen

 

Wat zijn de acceptatie-eisen voor aanvullende studentenpakketten?
De aanvullende pakketen kunnen niet zomaar door iedereen worden afgesloten. Verzekeraars mogen hierbij wel degelijk eisen stellen. Zo wordt niet iedereen geaccepteerd. Een eis is o.a. dat je voldoet aan een bepaalde leeftijd. Verzekeraars die speciale studentenverzekeringen aanbieden, hanteren dan ook een leeftijdsgrens. De meest voorkomende leeftijdsgrens is die tot 27 of 28 jaar.