Rondom vergoedingen van eerste- en ook tweedelijns gezondheidszorg zijn er diverse regels en voorwaarden waarmee je rekening moet houden. Deze zijn namelijk in 2014 geheel veranderd. Voor patienten met psychische problemen geldt tegenwoordig dat aanvullend verzekeren voor GGZ zorg niet altijd meer nodig is. Dit vanwege de dekking die meestal vanuit de basisverzekering geregeld is. Wel moet je voor vergoedingen vanuit deze basiszorgverzekering rekening houden met nieuwe voorwaarden en protocollen. Daar gaan we hieronder iets verder op in.

 

De huisarts

Heb je psychische problemen? Of  heb je psychische klachten? Meestal bezoek je dan eerst de huisarts en, eventueel, de bedrijfsarts. Deze personen kunnen je bepaalde hulp bieden en soms kan een huisarts, een POH arts, je al voldoende hulp bieden. Een POH arts is een specialist en deze afkorting betekent Praktijk Ondersteuner Huisarts. Hij heeft een specialisatie in de GGZ gezondheidszorg gevolgd. De gesprekken met je huisarts of POH arts zijn bedoeld om een inschatting te maken van je klachten. Er wordt geprobeerd om je te helpen door middel van meerdere behandelsessies. De behandelingen vallen altijd gewoon onder de huisartsenzorg. Deze zorg wordt dan ook gedekt vanuit de basiszorgverzekering. Je betaalt nooit een eigen bijdrage.

 

De behandeling in een GGZ-instelling

Cliënten komen meestal alleen op afspraak naar een GGZ-instelling en verblijven hier niet. We noemen dit ook wel gewoon ambulante zorg. Maar in bepaalde gevallen is het gewoon verstandiger indien een cliënt opgenomen wordt. Een opname kan helpen om cliënten sneller op weg te helpen of het is om de veiligheid van de cliënt te bewaken. Hier vindt dan ook altijd de behandeling zelf plaats. Volwassen die ambulant worden opgenomen, dus op afspraak, vallen onder de zorgverzekering. Welke vergoedingen er vanuit het basiszorgpakket voor diverse therapieën zijn, worden bepaald door het Zorginstituut Nederland. Meestal worden de eerste 3 jaren vergoed door de verzekeraar indien een volwassene opgenomen moet worden in een GGZ-instelling. Daarvoor is een indicatie nodig. Na drie jaar is er opnieuw een indicatie nodig.