Indien je het geheel oneens bent met een zorgboete dan kan je binnen zes weken (wel pas na dagtekening van de brief die je ontvangen hebt daarover) een bezwaar indienen. Dit bezwaar dien je altijd en alleen in bij het Zorginstituut Nederland. Let op: Je betaalt de boete eerst zelf. Indien blijkt dat je bezwaar correct is, dan krijg je het bedrag dat je onterecht zelf hebt betaald weer teruggestort. Wanneer krijg je terecht een zorgboete? Daarover informeren we je hieronder verder.

 

Basisverzekering voor de zorg is verplicht

Iedereen die in Nederland woont of hier werkt, is altijd verplicht om tenminste een basisverzekering voor de zorg af te sluiten. Heb je geen basiszorgverzekering afgesloten? Dan ontvang je altijd eerst een waarschuwing. En dit van het Zorginstituut Nederland. Indien je vervolgens nog steeds niet binnen die 3 maanden nadat je een waarschuwing hebt gekregen, verzekerd bent, ontvang je de eerste boete van het Zorginstituut. Heb je na die boete nog steeds geen verzekering afgesloten, dan ontvang je een tweede boete. Zodoende kunnen de kosten voor het niet afsluiten van een zorgverzekering behoorlijk oplopen. Je bespaart geen geld door geen zorgverzekering af te sluiten. Dat moge wel duidelijk zijn nu.

 

Wat is de hoogte van de boete?

De hoogte van de boete die het Zorginstituut Nederland je oplegt is in 2015 vastgesteld op iets meer dan €332. Dezelfde boete wordt in elk geval twee keer opgelegd indien je twee maal de waarschuwing in de wind slaat. Overigens was het Zorginstituut Nederland voorheen actief onder de naam CVZ. Je voorkomt een boete door een verzekering af te sluiten. Dit is vele malen goedkoper dan indien je geen zorgverzekering afsluit en je door het instituut gedwongen wordt om je te verzekeren. De kosten kunnen hoog oplopen. Voorkom dit! Betaal de boete via een acceptgiro. Deze acceptgiro wordt toegestuurd door het CJIB, dit is het Centraal Justitieel Incasso Bureau. Je mag altijd om een betalingsregeling vragen indien je het bedrag niet in een keer kan betalen. Hoe je dit aanvraagt wordt allemaal op de achterzijde van de acceptgiro uitgelegd.

 

Wel een verzekering afgesloten, toch een boete?

Heb je inmiddels al wel een verzekering afgesloten en ontvang je toch een waarschuwingsbrief van het Zorginstituut Nederland? Het is dan belangrijk om direct contact met je verzekeraar op te nemen. Deze controleert je betalingen en geeft eventueel door aan het instituut dat je gewoon verzekerd bent.

 

Wat indien je na herhaaldelijke boetes nog niet verzekerd bent?

Indien je na 9 maanden nog geen zorgverzekering hebt, wordt je automatisch ambtshalve verzekerd. Het Zorginstituut zal je dan zelf bij een verzekeraar aanmelden. Zij kunnen zelf bepalen bij wie je vanaf dat moment verzekerd bent. Daarin heb je geen enkele stem. Bij die zorgverzekeraar betaal je voor de verzekering een ambtshalve premie. Dit is in 2015 vastgelegd op 110,75 euro en dat is per maand. Je bent verplicht deze zorgpremie 12 maanden te betalen en wel aan het Zorginstituut Nederland. Vervolgens betaal je zelf de premie aan de zorgverzekeraar, zonder tussenkomst van het instituut.