Zorgverzekeraars hebben nooit een acceptatieplicht voor wat betreft de aanvullende zorgverzekeringen. Zorgverzekeraars hebben dus het recht om jou voor een of meerdere aanvullende zorgverzekeringen te weigeren. Meestal komt dat niet voor maar stellen ze extra voorwaarden voordat je wordt toegelaten. Soms zijn dit voorwaarden die direct betrekking op je leeftijd hebben. Een andere voorwaarde kan zijn dat je een medische verklaring invult. Op basis daarvan mag een verzekeraar wel degelijk consumenten weigeren of extra premie laten betalen.  Maar zoals we schreven zijn er niet veel verzekeraars die voor een kleinere aanvullende dekking lastige vragen gaan stellen. Mocht je een zeer uitgebreide aanvullende dekking kiezen, dan pas moet je meestal een medische verklaring invullen. Ben je er niet zeker van of je kan overstappen? Dan kan je eerst proberen om je bij een andere verzekeraar in te schrijven met behoud van je huidige verzekering. Zeg die pas op indien je daadwerkelijk geaccepteerd bent! Wat de basisverzekering betreft mogen verzekeraars je nooit weigeren. Tenzij er sprake is geweest van nalatige betalingen (achterstanden) of fraude. In dat geval mag een verzekeraar je voor 5 jaar royeren en zal je dus op zoek moeten naar een andere zorgverzekeraar. Je mag je basisverzekering en aanvullende verzekering bij verschillende verzekeraars onderbrengen.

Aanvullende verzekering en basisverzekering bij dezelfde aanbieder als voorwaarde

Verzekeraars eisen soms, bij chronische ziekte, dat je de basisverzekering en aanvullende verzekering bij hen afsluit. Dat is niet het ergste en zelfs aan te raden. Het kost je minder administratief werk. Het is daarom altijd wenselijk om beide verzekeringen bij dezelfde zorgverzekeraar onder te brengen.