De zorgverzekering is een verplichte verzekering maar er zijn uitzonderingen op de verzekerplicht. Niet iedere Nederlander hoeft een zorgverzekering af te sluiten. Zo wordt vrijstelling verleent aan mensen die gemoedsbezwaard zijn. Je bent gemoedsbezwaard indien je vanwege je geloofsovertuiging niet verzekerd wilt worden. Gemoedsbezwaarden moeten ook vrijstelling aanvragen voor de AWBZ. Dit is de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. In plaats van bij te dragen aan de zorg, moet men een bijdragevervangende inkomstenbelasting betalen of loonbelasting.

Militairen

Naast gemoedsbezwaarden worden ook militairen van de verzekeringsplicht vrijgesteld. Zij moeten dan wel in actieve dienst zijn. Dat betekent niet dat militairen niet verplicht zijn om een zorgverzekering te hebben. Integendeel. Zij melden zich aan bij de Stichting Ziektekostenverzekering Krijgsmacht voor een speciale zorgverzekering.

 

Baby’s verzekeren tot 4 maanden na geboorte

Ouders betalen voor kinderen die jonger zijn dan achttien jaar geen premie voor de basisverzekering. Maar dat betekent niet dat uw kinderen geen zorgverzekering moeten hebben. Baby’s moeten worden ingeschreven bij een zorgverzekeraar binnen vier maanden nadat ze geboren zijn.

 

Aanvullende verzekeringen zijn niet verplicht

Voor alle duidelijkheid: Aanvullende verzekeringen zijn niet verplicht om af te sluiten. Sommige zorgkosten zitten niet in het basispakket, het kan daarom wel verstandig zijn om bepaalde aanvullende verzekeringen af te sluiten. Bijvoorbeeld voor de tandarts. Een aanvullende verzekering kan je bij een andere verzekeraar onderbrengen. Het basispakket en aanvullende verzekering hoef je dus niet perse bij dezelfde zorgverzekeraar onder te brengen.