Verzekeraars hanteren ieder weer hun eigen medicijnbeleid. Het hangt van dit beleid dat wordt gehanteerd af of de verzekeraar in kwestie de medicijnen vergoed. Neem daarvoor de polisvoorwaarden door om te achterhalen of de medicatie die wordt voorgeschreven door je huisarts, wel of niet in dit beleid staat. Is dat niet het geval? Dan moet je waarschijnlijk zelf bijdragen in de kosten. Welk beleid je verzekeraar hanteert hangt er van af. Grofweg zijn er 3 mogelijkheden en die bespreken we hieronder met je. Meer informatie over het medicijnbeleid per zorgverzekeraar.

 

De apothekers kiezen

Als een verzekeraar het aan de apotheker overlaat  voor welk type of merk medicijn hij kiest, dan wordt dit ook wel een zorgverzekeraar zonder een preferentiebeleid genoemd. Meestal ontvang je als patiënt ook voor duurdere geneesmiddelen een volledige vergoeding van de verzekeraar. Echter zijn er meer verzekeraars tegenwoordig die zelf afspraken maken met producenten van geneesmiddelen dan dat er zorgverzekeraars zijn die de apothekers zelf de keuze laten maken.

 

De zorgverzekeraar kiest

Stel dat er meerdere medicijnen zijn met dezelfde werkzame stof.. Uit die groep geneesmiddelen kunnen verzekeraars tegenwoordig zelf een medicijn kiezen van een bepaald merk. Steeds vaker gebeurt het dan ook dat verzekeraars zelf bepalen voor welk medicijn de verzekerde volledig vergoed wordt. De verzekeraars onderhandelen met de fabrikanten over de prijs. Dit scheelt ze aanzienlijk in kosten. Apothekers zijn in dit geval verplicht om dat type of merk medicijn aan de klant te leveren. Dergelijke zorgverzekeraars werken met labelpreferentie. Je ontvangt als zorgverzekerde in dit geval geen of maar gedeeltelijk een vergoeding indien je ervoor kiest om een ander medicijn te nemen. Echter zijn er altijd uitzonderingen. Zo kan een arts toch besluiten om een ander medicijn voor te schrijven die niet in het medicijnbeleid van de verzekeraar voorkomt. Bijvoorbeeld omdat de verzekerde allergisch is voor de hulpstoffen die in een bepaald medicijn voorkomen. In zo’n geval krijgt men toch een ander medicijn volledig vergoed.
Afspraken verzekeraars met apothekers

Soms heeft een apotheker zelf de mogelijkheid om te bepalen welke medicijnen ze verstrekken, dit in samenspraak met de verzekeraar. De verzekeraar geeft aan welke medicijnen verstrekt mogen worden en spreekt een maximumbedrag af met de apotheker. Vervolgens maken de apothekers prijsafspraken met de fabrikanten. Eventuele winst die ze behalen mogen ze houden.