Medicatie die je huisarts voorschrijft, of een specialist, krijg je in de meeste gevallen gewoon vergoed uit de basis zorgverzekering. Echter is het zo af en toe ook zo dat je een eigen bijdrage moet betalen voor medicijnen. Soms vergoed je zorgverzekeraar echter wel de kosten maar dan alleen van de goedkoopste typen medicijnen. Overigens is het zo dat de vergoedingen voor geneesmiddelen altijd meetellen voor wat betreft het verplichte eigen risico. Hieronder beschrijven we de vergoedingen van alle geregistreerde geneesmiddelen c.q. medicijnen.

 

De vergoeding van de geregistreerde geneesmiddelen

De verzekeraars vergoeden uitsluitend de geregistreerde medicijnen en wel die uit het zogenoemde geneesmiddelenvergoedingssysteem. Echter, de vergoeding van niet-geregistreerde geneesmiddelen is niet ter sprake, deze worden dus niet door je verzekeraar vergoed. Het komt erop neer dat alleen medicijnen die staan geregistreerd, vergoed worden. Soms is het mogelijk om deze toch te laten vergoeden, echter moeten daarvoor bijzondere omstandigheden zijn. Overleg dat zelf met je verzekeraar. Omstandigheden waarbij het soms mogelijk is medicatie die niet geregistreerd staat, te laten vergoeden zijn bijvoorbeeld:

 

Niet-geregistreerde geneesmiddelen en toch vergoeding

Je bent ziek en in Nederland is geen behandeling mogelijk. Door een niet-geregistreerd medicijn te gebruiken kan de ziekte mogelijk verholpen worden. Het kan ook zijn dat je een zeldzame ziekte hebt. Heb je een dergelijke ziekte en komt de ziekte maar bij 1 op 150.000 bewoners voor? In dat geval is het mogelijk zo dat er geen medicatie is die gelijkwaardig is aan een geregistreerd medicijn waarmee je niet geholpen kan worden. Of te wel: Er is geen geneesmiddel dat staat geregistreerd waarmee je geholpen kan worden. In dat geval krijg je toch een vergoeding voor een niet-geregistreerd medicijn.

 

Duurdere medicijnen en vergoedingen

Veel zorgverzekeraars vergoeden alleen de goedkoopste medicijnen en niet duurdere medicijnen met dezelfde werking. Zorgverzekeraars kunnen zelf bepalen welk type hij vergoedt. Sommige verzekeraars kiezen toch typen medicijnen uit die duurder zijn of willen deze vergoeden in overleg. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een allergie voor een bepaald type medicatie. Je huisarts zal je dan een duurdere geneesmiddel voorschrijven. Het is belangrijk dat je huisarts in zo’n geval duidelijk op het recept plaatst dat er medische noodzaak is om een duurder geneesmiddel voor te schrijven. Let op: In zo’n geval moet een duurder medicijn wel in je basispakket zitten van de zorgverzekering…

 

De eigen bijdrage en geneesmiddelen

Het kan zijn dat je een eigen bijdrage moet betalen voor een bepaald type medicatie. Waarom dat zo is leggen we je uit.

 

Alle medicijnen en geneesmiddelen worden in inzichtelijke groepen onderverdeeld. En dat altijd op basis van de werkende stoffen, dus van werking. Geneesmiddelen in groep 1 hebben bijvoorbeeld altijd dezelfde werkzame stof(fen). Wel verschillen de kosten hiervan doorgaans. Voor iedere groep medicatie geldt eenzelfde vergoeding vanuit de basis zorgverzekering en deze is vastgesteld tot een maximum. Het is heel simpel: Stel als de kosten van een medicijn hoger liggen dan dat de basisverzekering maximaal vergoed, dan betaal je zelf dit verschil. Je betaalt dus bij. Gebruik je vaker geneesmiddelen, dan is het verstandig om eventueel een extra aanvullende verzekering bij een zorgverzekeraar af te sluiten.

 

Eigen bijdrage voor mensen met ADHD

Voor bepaalde medicijnen betaal je altijd een eigen bijdrage. Dit is bijvoorbeeld het geval voor mensen met ADHD en die daarvoor Concerta of Strattera gebruiken. Dit zijn medicijnen die veelal door ADHD- patiënten gebruikt worden. Waarom voor dit type medicijnen standaard een eigen bijdrage wordt gevraagd? Dat komt doordat de twee medicijnen in dezelfde groep medicijnen zitten als goedkopere middelen zoals Ritalin. Ritalin, Concerta of Strattera verschillen nauwelijks met elkaar qua werking. En aangezien Ritalin het goedkoopste middel is, vergoed de verzekeraar alleen dit medicijn volledig.