Het kan voorkomen dat je voor iemand anders een zorgverzekering wilt afsluiten. Mag dat en kan dat? Het is zo dat in principe iedereen voor zichzelf een basis zorgverzekering moet afsluiten. Echter moet het ook zo zijn dat in bijzondere gevallen het mogelijk moet zijn om, of er nu wel of geen toestemming wordt gevraagd, een zorgverzekering voor de ander af te sluiten. Is het mogelijk dat de ander toestemming kan geven? Dan wordt een schriftelijke verklaring door de zorgverzekeraar verlangt. De schriftelijk verklaring moet afkomstig zijn van de persoon die je wilt laten verzekeren. Geef ook het BSN op van deze persoon. Het BSN is het Burgerservicenummer en die is voor iedereen identiek. Dus ja: Je mag een zorgverzekering afsluiten voor een ander. Je hebt daarvoor wel toestemming nodig van de persoon waarvoor je een zorgverzekering afsluit. Maar er zijn ook personen die niet in staat zijn om toestemming te geven. Denk bijvoorbeeld aan verstandelijk gehandicapten of een mensen die in een comateuze toestand verkeren. Wanneer heb je geen toestemming nodig om een zorgverzekering voor een ander af te sluiten?

 

Je hebt geen toestemming nodig indien:

Het een minderjarig kind betreft waarvan jij de ouder of voogd bent

Het een persoon betreft waarvan jij de curator bent

Het een persoon betreft waarvan jij de bewindvoerder bent

Het iemand betreft waar je de mentor van bent

 

Je hebt wel toestemming nodig indien:

Het een familielid betreft

Het een patient of client betreft van een zorginstelling of hulpverlenende instantie waarvan jij werknemer bent

Voor een dakloze

Een psychisch zieke

Een persoon met Alzheimer

Een persoon die voor een lange periode in een verpleegtehuis of ziekenhuis is opgenomen

 

Wat moet je doen als toestemming geven onmogelijk is?

Het komt soms voor dat het geven van toestemming van de ander niet mogelijk is. Wat moet je in zo’n geval doen? Bijvoorbeeld omdat iemand in coma ligt of vanwege andere redenen. Je mag in die gevallen een zorgverzekering afsluiten zonder toestemming van de betreffende persoon. Jij bent in dat geval niet verantwoordelijk voor de zorgpremie (de betaling daarvan). Je mag voor deze persoon ook eventueel zorgtoeslag aanvragen. Informeer bij de belastingdienst voor de regels.