Zeer waarschijnlijk betaal je de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw voor de Zorgverzekeringswet. Het kan ook zijn dat je teveel hebt betaald. Meestal regelen uitkeringsinstanties, werkgevers of de belastingdienst de zaken goed en hoef je nergens naar om te kijken. Maar soms heb je recht op teruggave omdat je toch teveel hebt betaald. Je kan geld terug krijgen dat je teveel aan Zvw hebt betaald. Zelf moet je zorgen voor die teruggaaf. Op de website van de belastingdienst kan je daarvoor een formulier downloaden.

 

De hoogte van inkomensafhankelijke bijdrage Zvw

Hoe wordt de hoogte van de inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet berekend? Dit is altijd afhankelijk van het inkomen uit je werk, je uitkering of de winst die je maakt als ondernemer. Alle inkomsten tellen geheel mee. Reken daarbij daarom ook een AOW, eventueel een pensioen of een uitkering. Als je in loondienst bent dan zorgt die werkgever voor de afdracht van Zvw. Het kan ook zijn dat de afdracht gewoon via een aanslag IB wordt geheven. Het komt erop neer dat hoe hoger je totale inkomen is, des te meer je bijdraagt. De overheid heeft echter wel een maximaal bedrag ingesteld.

 

Wanneer betaal je geen Zvw?

Je betaalt geen eigen bijdrage Zvw indien je beroepsmilitair bent, alimentatie ontvangt (die overigens voor 2006 inging) of zeevarende bent. In dat geval wordt deze eigen bijdrage door derden betaalt.

 

Vraag om teruggaaf

Om te kunnen bepalen of je teveel eigen bijdrage voor de Zorgverzekeringswet hebt betaald, is het belangrijk om na te gaan wat je maximumbijdrage inkomen Zvw is. Meestal betaalt men teveel indien er sprake was van meerdere dienstverbanden gedurende een jaar. Deze werkgevers houden dan een eigen bijdrage Zvw in op het loon. In dat geval kan het inkomen hoger uitvallen waardoor er teveel eigen bijdrage wordt betaald. Teruggaaf geschiedt vaak via de werkgever. Soms via jezelf. Teruggaaf ontvang je in het volgende jaar maar het is mogelijk om een voorschot te krijgen.