De vraag of je fysiotherapie altijd vergoed krijgt beantwoorden we op deze pagina. Want de kosten voor fysiotherapie zitten voor een deel in het basispakket van de verplichte basis zorgverzekering. Wat krijg je precies vergoed? Dit hangt altijd af van o.a. de leeftijd en ook de reden achter de behandelingen. Het is overigens mogelijk om je bij je verzekeraar aanvullend te laten verzekeren voor fysiotherapie. Voor een deel is fysiotherapie in het basispakket opgenomen maar je krijgt maar een beperkt aantal behandelingen vergoed.

 

Verwijzing nodig voor fysiotherapie?

Je hebt nooit een verwijzing nodig voor fysiotherapie. Je hoeft daarom niet speciaal je huisarts daarom te vragen. Verstandig is het wel om altijd bij je eigen verzekeraar na te gaan of er een contract met een fysiotherapeut is gesloten bij jou in de buurt. Mocht dat het geval zijn en je wilt toch naar een andere therapeut waarmee je verzekeraar geen afspraken heeft gemaakt, dan moet je wellicht een gedeelte van de behandelingen zelf betalen.

 

Vergoedingen voor jongeren

Jongeren tot achttien jaar oud krijgen altijd de eerste negen behandelingen vergoed en wel voor fysiotherapie en alsmede voor oefentherapie. Mocht na deze behandelingen nog geen concreet resultaat zijn, dan worden er nogmaals (maximaal) negen behandelingen door de verzekeraar vergoed. Een jongere die kampt met een chronische aandoening, krijgt altijd alle behandelingen voor oefentherapie en fysiotherapie vergoed. Belangrijk is het wel, om in aanmerking voor die vergoeding te komen, dat de aandoening op een lijst staat met chronische aandoeningen. Die lijst kan je bij je verzekeraar opvragen.

 

Vergoedingen voor 18 jaar of ouder

Mensen met een chronische aandoening (die aandoening moet op de “chronische lijst” staan) ontvangen vanaf de 21e behandeling oefentherapie en fysiotherapie vergoed. De behandelingen daarvoor dient men zelf te betalen. Ook gelden die behandelingen per aandoening afzonderlijk.

 

Bekkenfysiotherapie

De vergoeding van bekkenfysiotherapie, bijvoorbeeld indien je last hebt van incontinentie, krijg je vergoed tot en met de 9 eerste behandelingen.
Meer behandelingen vergoed met aanvullende verzekering

Heb je een aanvullende zorgverzekering afgesloten? Dan krijg je waarschijnlijk extra behandelingen vergoed door je verzekeraar. Het is verstandig om daarvoor even de polisvoorwaarden van je verzekeraar door te nemen, voordat je om extra behandelingen vraagt. Je verzekeraar kan je ook informeren over speciale behandelingen en of die vergoed worden, zoals Cesar therapie. Informeer ook of je een eigen bijdrage betalen moet en hoeveel je vergoed krijgt. Voor behandelingen met oefen- en fysiotherapie zijn er geen vaste prijzen. Therapeuten kunnen de prijzen zelf bepalen. Wel moeten ze transparant zijn over hun prijzen door ze o.a. op te hangen in de behandelkamers.

Lees hier meer over de vergoeding van fysiotherapie