Een ding is zeker: alle onkosten die zorginstellingen voor de behandelingen van psychische problematieken maken worden door jouw zorgverzekeraar vergoed en anders wel vanuit de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten). Wel is het zo dat je waarschijnlijk een eigen bijdrage moet betalen. Hieronder leggen we je uit hoe de vergoedingen tot stand komen bij verschillende soorten behandelingen.

 

Bij lichtere behandelingen:

Bepaalde psychologische behandelingen worden vanuit de basis zorgverzekering vergoed. Lichtere behandelingen voor psychische problemen wordt ook wel gewoon eerstelijnszorg genoemd. Meer ingewikkelde psychische behandelingen (tweedelijnszorg) worden of vanuit deze basis zorgverzekering of door de AWBZ vergoed. In dit laatste geval wordt de vergoeding ook voor opname in een GGZ instelling uit de basisverzekering of AWBZ gehaald.

 

Psycholoog eerstelijns

Voor vergoedingen voor psychologische behandelingen of zorg door een eerstelijns psycholoog, huisarts of MWD- er (Maatschappelijk Werker) kan je op de website van het ZINL (Zorginstituut Nederland) terecht voor meer info. Deze behandelingen worden uitgevoerd indien sprake is van psychische problemen die variëren van lichte tot matige problemen.

 

Psycholoog tweedelijns

Indien er problemen zijn die complexer van aard zijn, dan ontvang je tweedelijnszorg. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een depressie, ADHD of bij angststoornissen. Tweedelijnszorg wordt door tweedelijnspsychologen, therapeuten en psychiaters gedaan. Deze behandelingen worden altijd vanuit het basis zorgpakket vergoed. Je betaalt meestal een stuk eigen risico of een eigen bijdrage voor deze tweedelijnszorg. Uiteraard is het afhankelijk van de behandelingsduur hoeveel eigen bijdrage of eigen risico je moet betalen. Zaken die niet meer worden vergoed indien je behandelingen nodig hebt voor een z.g. aanpassingsstoornis (bijvoorbeeld na een ingrijpende gebeurtenis), worden in 2015 niet meer vanuit dit basis zorgpakket vergoed. Sommige verzekeraars vergoeden dit echter nog wel. Je moet daarvoor wel een aanvullende zorgverzekering hebben afgesloten. Mocht je vaker tweedelijnszorg nodig hebben en dan specifiek met betrekking tot aanpassingsstoornissen, dan is het raadzaam om op zoek te gaan naar dergelijke zorgverzekeraars die de vergoeding hiervan in hun pakket hebben opgenomen! Hiermee bespaar je nogal veel geld.

Meer informatie over vergoeding psycholoog.

Vergoeding GGZ

De kosten voor een opname in een GGZ instelling betaalt je eigen verzekeraar altijd indien je korter dan een jaar wordt opgenomen. Wordt je voor een langere periode opgenomen, tenminste langer dan een jaar, dan worden deze zorgkosten in elk geval het gehele eerste jaar door de AWBZ vergoed. Je betaalt een eigen bijdrage vanaf het eerste jaar dat je opgenomen bent. Belangrijk om te vermelden is dat de kosten die bij je zorgverzekeraar worden gedeclareerd, onder het eigen risico vallen. Je betaalt dus een klein gedeelte van de kosten indien je opgenomen wordt in een GGZ instelling.

Meer informatie over vergoeding opname GGZ instelling