Via Overstaploket.nl is het nu nog niet mogelijk om collectiviteitskorting te krijgen. Wel kun je gebruik maken van onze zorgvergelijkers en de beste of goedkoopste premie vinden. Een collectieve zorgverzekering wordt afgesloten door meerdere mensen. Veel werknemers van bedrijven sluiten bijvoorbeeld als collectief een zorgverzekering af. Zij krijgen dan een korting op de zorgpremie. Collectief verzekeren hoeft niet altijd voordeliger te zijn.

Wat is het voordeel voor verzekeraars?

Niet alleen verzekerden maar ook verzekeraars hebben er baat bij als veel mensen tegelijkertijd een verzekering bij ze afsluiten. Daarom doen zorgverzekeraars er vaak alles aan om collectieve contracten aan te bieden. Zelfs chronisch zieken zijn voor verzekeraars een graag geziene doelgroep. Verzekeraars kunnen met zorgverleners onderhandelen over scherpere prijzen voor bijvoorbeeld behandelingen.