Je krijgt een buitenlands pensioen in een EU- of EER land? Dan heb je automatisch in dat land een z.g. ‘financiële band’. Je bent op dat moment ook verplicht om in dat betreffende land een zorgverzekering af te sluiten. In het geval dat je medische zorg nodig hebt, krijg je die medische zorg en dat volgens de regels en afspraken die in dat land gelden. Maar als je in Nederland woonachtig bent, heb je het recht om Nederlandse zorg te ontvangen indien je dit nodig hebt. Je ontvangt dan de zorg die verzekerd is vanuit de AWBZ en de basisverzekering. De kosten voor zorg, mocht je die nodig hebben, worden in het verdragsland gedeclareerd. Je moet daarvoor wel een verdragsformulier (121) inleveren bij zorgverzekeraar CZ.

 

Waarom een verdragsformulier inleveren bij CZ?

Deze zorgverzekeraar is in Nederland de enige die zorgverzekering beheert van mensen in het buitenland. Je ontvangt zorgkostenvergoeding volgens de polisvoorwaarden die voor Nederland gelden. Dit noemen we ook wel een CZ Verdragspolis. Vraag je geen formulier 121 aan, dan wordt je verplicht een Nederlandse zorgverzekering af te sluiten.