Als inwoner van Nederland en dus als zorgverzekerde (de basisverzekering is immers voor iedereen verplicht – uitzonderingen daargelaten- heb je in Nederland wellicht ooit medische zorg nodig en dus met het verplichte eigen risico. Het eigen risico is een bedrag dat de Nederlandse overheid vaststelt. Ieder jaar wordt dit gewijzigd. Een verzekerde moet, indien die aanspraak maakt op bepaalde zorg, eerst een eigen bijdrage betalen. Heb je eenmaal deze bijdrage volledig opgemaakt, dan pas krijg je alle zorg daarna volledig vergoed. Tenzij je gebruik maakt van zorg die niet vanuit de basisverzekering wordt vergoed en je daarvoor geen aanvullende verzekeringen hebt afgesloten. Het eigen risico is door de overheid ingesteld om ervoor te zorgen dat niet iedereen zomaar om het minste of geringste aanklopt bij de verzekeraar voor vergoedingen. Nu het is ingevoerd, gaan mensen zorgvuldiger met de zorg om. Uiteindelijk zijn de kosten die zorgverleners maken daardoor gedaald, waardoor de zorg in principe meer betaalbaar is geworden. Hoeveel eigen risico moet je echter eerst verplicht zelf betalen?

 

Verplicht eigen risico in 2015

In 2015 is iedere inwoner van Nederland wettelijk verplicht om een eigen risico te betalen indien men van bepaalde zorg gebruik maakt. Enkele soorten zorg zijn hiervan uitgesloten, waaronder kraamhulp en verstrekking van medicatie door de huisarts. Het eigen risico in 2015 is 375 euro. Een forse stijging als je let op het eigen risico in 2013. Dit bedroeg toen nog maar 220 euro. Het is trouwens mogelijk om te besparen op je maandpremie door vrijwillig dit eigen risico te verhogen. Daarover hieronder meer informatie.

 

Vrijwillig je eigen risico verhogen

Door je eigen risico te verhogen kan je maandelijks zo ongeveer 25 tot 30 euro besparen op je zorgpremie. 375 is het bedrag dat je minimaal moet betalen indien je van bepaalde zorg gebruik maakt. Dit is het wettelijke minimum en het is door de overheid vastgelegd. Je mag dit verhogen in stappen van 100 euro met een maximum van 875 euro. Je krijgt dan korting van je verzekeraar. In 2014 waren er plannen om het eigen risico te wijzigen naar een inkomensafhankelijke eigen risico. Die plannen zijn nu van tafel. Het eigen risico kan een behoorlijke kostenpost zijn voor mensen die van een minimum uitkering moeten leven of in de bijstand zitten. Heb je daarom met regelmaat zorg nodig? Verhoog dit eigen risico dan liever niet. Het eigen risico kan je echter wel vrijwillig verhogen indien je nooit gebruik maakt van zorg en bijvoorbeeld nog jong bent.