Je ontvangt pensioen en/of een uitkering, terwijl je woont in een EU-, EER of een verdragsland? Dan komt je Nederlandse zorgverzekering automatisch te vervallen en moet je een zorgverzekering afsluiten in het land waar je woont. Er zijn echter wel meerdere scenario’s. Zo moet je je registeren bij het Zorginstituut Nederland wanneer je in het verdragsland woont. Je betaalt dan een eigen bijdrage aan dit Zorginstituut. Vanaf dat moment ben je in het buitenland voor de zorg daar verzekerd. Woon je in een niet-verdragsland? Dan is het de verplichting om aldaar een zorgverzekering af te sluiten.