De vraag voor welke type zorg het eigen risico geldt is vrij gemakkelijk te beantwoorden. Ook wat betreft het gebruik en de vergoedingen voor medicijnen. Je betaalt namelijk altijd een eigen risico voor de zorg die vanuit de basisverzekering wordt vergoed. Daaronder vallen medicijnen, ziekenhuisopname, speciaal vervoer zoals met de ambulance, bloedprikken en meer. Sommige zorg wordt echter vergoed zonder dat je hiervoor een stuk eigen risico moet betalen. Dus voor medicijnen geldt altijd dat je eigen risico moet betalen, aangezien deze in het basispakket voor je zorgverzekering zijn opgenomen.

 

Eigen bijdrage

Voor alle medicijnen die worden vergoed vanuit de basisverzekering, heeft onze overheid zelf de maximale vergoeding vastgelegd. Daarom ontvang je voor de meeste geneesmiddelen ook een gehele vergoeding. Maar soms betaal je ook voor medicijnen een eigen bijdrage. Gebruik je deze medicijnen, dan kunnen de kosten daarvan op den duur behoorlijk hoog worden. Voor medicatie die door een arts wordt voorgeschreven geldt altijd een eigen risico. Sluit een verzekering af bij een verzekeraar die de kosten van dure medicatie (waarvoor je een eigen bijdrage moet betalen) voor een gedeelte compenseert. Dit kan je nagaan in de polis van de verzekeraar. Dat verzekeraars wat de vergoedingen van de eigen bijdrage voor medicijnen van elkaar verschillen, is een feit. Zo zijn er veel verzekeraars die geen compensatie geven voor bepaalde medicijnen voor mensen met ADHD. Andere verzekeraars compenseren wel weer de kosten voor dure medicijnen door het voor een gedeelte zelf te vergoeden. Sluit een goede aanvullende verzekering af indien je veel gebruik maakt van medicijnen waarvoor je normaal gesproken een eigen bijdrage medicijnen betaalt.