Je hebt vrijwel nooit voor specialistische zorg een verwijsbrief nodig. Een dergelijke verwijsbrief heb je alleen van je huisarts nodig indien dit, volgens hem of haar, op medische gronden noodzakelijk is. Geen enkele arts verstrekt een verwijsbrief indien hij van mening is dat het niet zinvol is voor jou. Uiteraard heb je recht op uitleg daarover en je arts zal dan ook zijn mening duidelijk uitleggen. Iedereen heeft recht op inzage in de verwijsbrief. Het zijn medische gegevens en daarom heb je het recht om deze in te zien. Is er onduidelijkheid over de verwijzing naar een therapeut, dan kan je de huisarts de vragen stellen. Ben je van mening dat een verwijsbrief krijgen op jou van toepassing is, maar de huisarts wil deze niet verstrekken? Dan raden we je aan om contact met de verzekeraar op te nemen. Eventueel kan de zorgverzekeraar je huisarts overtuigen. Voor onderstaande specialisten, waaronder voor de fysiotherapeut, is geen verwijsbrief nodig. En dit zijn de volgende specialisten:

 

De logopedist

De podotherapeut

De fysiotherapeut

De oefentherapeut

De diëtist

De ergotherapeut

De mondhygiënist

De huidtherapeut

 

Vragen over doorverwijzingen naar specialisten kan je altijd stellen aan je verzekeraar of huisarts.