Iedere inwoner van Nederland heeft recht op zorgtoeslag, maar uitsluitend indien men voldoet aan de voorwaarden die de Rijksoverheid bepaald. Om zorgtoeslag te ontvangen moet je dus aan een aantal voorwaarden voldoen. Een van die voorwaarden is dat je inkomen niet te hoog moet zijn. Daarnaast let de overheid op eventuele spaargeld die je hebt. Heb je veel spaargeld, dan kom je mogelijk niet in aanmerking voor zorgtoeslag. Het een en ander kan je via de website van de belastingdienst zelf berekenen. Via die website kan je ook vervolgens zorgtoeslag aanvragen en/of wijzigingen doorgeven in je situatie waardoor je recht krijgt op toeslag.

Op deze pagina vind je meer informatie over hoe de hoogte van zorgtoeslag wordt berekend

De voorwaarden voor zorgtoeslag in 2015 zijn:

Wil je zorgtoeslag aanvragen? In 2015 gelden daarvoor de volgende voorwaarden. Zijn die op jou van toepassing?

 

  1. Je dient in elk geval 18 jaar te zijn of ouder. Let op: de toeslag gaat pas in op de 1e dag in die maand die weer volgt op de maand toen je 18 werd. Of te wel: Je krijgt je zorgtoeslag een maand nadat je 18 jaar bent geworden
  2. Je hebt een Nederlandse zorgverzekering
  3. Je inkomen in 2014: niet hoger dan (ongeveer) €28.500. Er is een verschil tussen alleenstaanden, getrouwden of samenwonenden. Bezoek de website van de belastingdienst voor meer informatie
  4. Je hebt de Nederlandse nationaliteit of in elk geval een verblijfsvergunning in Nederland
  5. Je vermogen is niet groter dan (ongeveer) €103.500