Verzekeraars hanteren een eigen beleid op het gebied van vergoedingen voor medicijnen. We noemen dit gewoonweg een medicijnenbeleid. Het is dus afhankelijk van het beleid dat je verzekeraar voert of jouw medicijnen worden vergoed. Ben je benieuwd of dat het geval is? Dit beleid staat meestal op de website van de verzekeraar en anders staat dit altijd vermeld in de polisvoorwaarden van de zorgverzekeraar. Krijg je medicatie voorgeschreven van je huisarts maar staan deze niet in het beleid van je verzekeraar? Dan betaal je vrijwel altijd zelf een gedeelte van de kosten middels een eigen bijdrage. Het kan ook zijn dat je duurdere medicijnen gebruikt. Het verschil tussen de duurste en de goedkoopste variant is dan voor jouw rekening. Soms komt het voor dat je bij een zorgverzekeraar een specifiek medicijn wel krijgt vergoed, maar dat jij bij een andere zorgverzekeraar weer niet die vergoeding krijgt. Hoe kan dat? Zorgverzekeraars mogen altijd zelf bepalen (hebben dus zelf keuzevrijheid) welk soort medicijn hij wel vergoed of juist niet. De verzekeraar vergoed altijd de goedkoopste medicijnen met daarin de werking van een stof die je nodig hebt. Maar er zijn ook verzekeraars die hier niet op letten. Of en hoeveel vergoeding jij krijgt, is per verzekeraar dus verschillend. Vandaar ook het medicijnbeleid. Daarin staan de vergoedingen per verzekeraar voor geneesmiddelen maar ook welke medicatie wel of juist niet wordt vergoed.