Een tandartsverzekering is een aanvullende verzekering die het meest wordt afgesloten. Veel verzekerden blijken echter een dergelijke aanvullende zorgverzekering niet eens nodig te hebben. Op deze pagina helpen we je de juiste keuze te maken en verstrekken we algemene informatie over de aanvullende tandartsverzekering.

 

Wat zijn de vergoedingen vanuit het basispakket?

Tandartsvergoeding voor kinderen tot 18 jaar oud gelden geen extra kosten voor de tandartskosten. Vrijwel elke behandeling voor jongeren tot deze leeftijd wordt door de verzekeraar vergoed. Zo worden vullingen, wortelkanaalbehandelingen, foto’s en fluoridebehandelingen door de zorgverzekeraar betaalt. Tevens het verwijderen van tandsteen en eenmaal per jaar een controle. Wat niet in het basispakket zit is orthodontie voor jongeren tot 18 jaar oud. Ouders doen er slim aan om een aanvullende tandartsverzekering af te sluiten indien een kind een beugel nodig heeft. Het is altijd verstandig om één van de ouders aanvullend te laten verzekeren voor tandartsbehandelingen. Zodoende zijn kinderen op dit pakket altijd gratis meeverzekerd.

 

Tandartsbezoek en volwassenen

Tandartszorg is voor volwassenen meestal niet in het basiszorgpakket opgenomen. Heb je geen aanvullende verzekering, dan betaal je de kosten voor tandartsbezoek en de behandelingen dus helemaal zelf. Tenzij je een aanvullende tandartsverzekering afsluit. In dat geval zijn de meeste kosten gewoon gedekt, tot een bepaald maximum. Is er echte sprake van zeer complexe aandoeningen in het kaak- en mondstelsel en/of aan de tanden, dan is er vermoedelijk specialistische zorg nodig en dit wordt meestal gewoon uit de basiszorgverzekering vergoed. In het verlengde daarvan worden ook de kosten die gemaakt worden om er voor te zorgen dat het gebit niet verder achteruitgaat, vergoed. Dit is tevens het geval indien patiënten te kampen hebben met een groei- of ontwikkelingsstoornis of als er sprake is van een afwijking. In al die gevallen worden de kosten dus uit het basispakket vergoed, in samenspraak met de tandarts of de tandchirurg.

 

Kaakchirurgie

Indien je een kunstgebit nodig hebt (voor boven-of onderkaak of beiden) als volwassene, worden die kosten vanuit de basis zorgverzekering volledig vergoed. Men betaalt een eigen bijdrage in de kosten. Dit is in 2015 25 procent. Eventuele onkosten die gemaakt worden voor chirurgische ingrepen worden alsmede vanuit dit pakket volledig vergoed. Houd er rekening mee dat je in dit laatste geval wel een eigen risico betaalt. Maar voor degenen die al jarenlang een gezond gebit hebben en alleen jaarlijks voor controle gaan, is een aanvullende tandartsverzekering eigenlijk overbodige luxe en deze mensen kunnen flink op hun zorgpremie besparen.

 

Aanvullende tandartsverzekering: Wel of niet?

Heb jij een aanvullende tandartsverzekering nodig? De meeste mensen niet. Tenzij deze verzekerden jaarlijks behandelingen aan het gebit nodig hebben. Als je een gezond gebit hebt, kan je het beste geen extra verzekering afsluiten. Mocht je toch onverhoopt een gaatje krijgen die moet worden gevuld, dan is het nog altijd goedkoper om deze uit eigen zak te betalen. Tandartsen moeten zich houden aan maximumtarieven per behandeling. Heb je wel een slecht gebit, dan is het afsluiten van een extra verzekering geen overbodige luxe. Wel krijg je te maken met strenge toelatingseisen, mocht je gebit in een erg slechte conditie zijn. De verzekeraars mogen namelijk zelf hun voorwaarden stellen en kunnen je weigeren. Dit is met name het geval wanneer je het meest uitgebreide tandartspakket afsluit. Bekijk de website van je zorgverzekeraar om de aanvullende voorwaarden te lezen voor toelating.

 

Voorwaarden toelating aanvullende tandartsverzekering

Indien nodig zal er gevraagd worden naar een tandartsverklaring. Dit is een verklaring die je tandarts moet afgeven als de verzekeraar hierom vraagt. De arts geeft in deze verklaring nauwkeurig aan in welke conditie je gebit is. Ook geeft hij aan welke behandelingen er eventueel binnen nu en 2 jaar gedaan moeten worden om je gebit weer in een gezonde conditie te brengen. Zorgverzekeraars komen soms met een vragenlijst. Daarin moet je vragen beantwoorden over je gebit. Adviseurs zullen de uitslag beoordelen. Zij adviseren op hun beurt weer de zorgverzekeraars. Die bepalen vervolgens of je geaccepteerd wordt voor een aanvullende verzekering of niet. Wordt je afgewezen? Je bent dit verplicht te melden indien je op zoek gaat naar een nieuwe verzekeraar bij wie je een aanvullende verzekering wilt afsluiten. Het spreekt voor zich dat een dergelijke afwijzing bij een andere verzekeraar ook weer nieuwe vragen oproept en het lastiger wordt om een dergelijke aanvullende tandartsverzekering elders af te sluiten. Het is dan verstandig om bijvoorbeeld kleine ingrepen eerst uit eigen zak te betalen, gedurende 1 a 2 jaar. Je kan dan vervolgens proberen om een nieuwe tandartsverklaring op te vragen en een nieuwe verzekeraar deze te laten beoordelen.

 

Houd rekening met de wachttijden

Verzekeraars hanteren meestal wachttijden alvorens ze je toelaten of afwijzen voor een aanvullende tandartsverzekering. Het kan daarom eventjes duren voordat men je accepteert. Heb je momenteel een aanvullende tandartsverzekering bij je huidige verzekeraar? En wil je overstappen naar een nieuwe zorgverzekering en je daar ook aanvullend laten verzekeren? Zeg je huidige verzekeringen dan nog niet op maar wacht totdat je bent toegelaten bij je nieuwe verzekeraar! Meestal wordt een aanvraag voor een tandartsverzekering binnen 10 dagen verwerkt en krijg je bericht.