Moeten zorgverzekeraars altijd jouw aanvraag voor een aanvullende verzekering, naast de verplichte basisverzekering, goedkeuren?

Nee,  dit is niet verplicht. Want iedere zorgverzekeraar mag je voor zijn aanvullende verzekering weigeren en hoeft een aanvraag dus niet te accepteren. Voor aanvullende verzekeringen geldt geen acceptatieplicht. Echter is het wel zo dat de meeste zorgverzekeraars je meteen accepteren voor een aanvullende zorgverzekering. Soms komt het wel voor dat je een medische verklaring door je huisarts moet laten invullen. Een adviseur bekijkt vervolgens deze verklaring en adviseert de zorgverzekeraar om je wel of niet toe te laten. Het is zelfs zo dat men voor aanvullende verzekeringen mensen per leeftijdscategorie weer een andere premie mag vragen. Oudere mensen hebben doorgaans meer kans op medische problemen en zijn een risico voor de zorgverzekeraars. Deze mensen betalen doorgaans een hogere premie of kunnen nauwelijks meer een aanvullende verzekering afsluiten. Verzekeraars mogen echter niemand voor de basisverzekering weigeren. Op onze website heb je de mogelijkheid om te bekijken bij welke verzekeraar je direct geaccepteerd wordt voor een aanvullende zorgverzekering. De website informeert je ook bij welke verzekeraar je een medische verklaring moet laten invullen.