Ben je verplicht een ziekenfondsverzekering of zorgverzekering af te sluiten? Die vraag wordt nog ieder jaar door heel wat mensen gesteld. De zorgverzekering is in Nederland absoluut een van de belangrijkste verzekeringen. Iedere Nederlandse inwoner moet over deze verzekeringsvorm beschikken. Ook iedereen die gedurende een langere periode in Nederland werkt is verplicht deze verzekering af te sluiten. Sluit je deze verzekering niet af? Dan ontvang je na verloop van tijd een boete. Uiteraard wordt je wel eerst daarvoor op de vingers getikt. Zorgverzekeringen beschermen mensen tegen onverwachte hoge zorgkosten. Medische zorg is duur, ook in Nederland. Gezamenlijk zorgen wij er voor dat zorg voor iedereen betaalbaar blijft. Er zijn veel mensen in Nederland die een laag inkomen hebben. Hebben zij opeens medische zorg nodig, dan voorkomt een zorgverzekering dat zij die zorg niet zelf kunnen betalen. Daartegenover staat dat iedereen zorgpremie moet betalen. Ook mensen die geen zorg nodig hebben. Heb je nog steeds geen zorgverzekering afgesloten, bijvoorbeeld omdat je dit niet kan betalen? Aarzel niet langer en sluit meteen de zorgverzekering af en vraag zorgtoeslag aan via de belastingdienst. Is je inkomen dusdanig laag, dan kan je met je zorgtoeslag een basisverzekering geheel bekostigen.

 

De basis zorgverzekering 
De basis zorgverzekering is een standaard verzekering. Deze verzekering dekt altijd de basiszorg in Nederland. Denk daarbij aan huisartsbezoek, ziekenhuisopname en bepaalde behandelingen en medicatie. Met de basisverzekering ben je verzekerd voor de meest noodzakelijk zorg en in principe heb je ook niet meer nodig dan dat! Heb je kinderen, dan worden deze gratis op je polis meeverzekerd. Tot 18 jaar. Daarna moeten zij zelf een verzekering afsluiten. De basis zorgverzekering is een verplichte verzekering in Nederland. Kinderen kunnen overigens via de basiszorgverzekering rekenen op wat extra aanvullende dekkingen, zoals tandartszorg. Volwassen moeten zich daar apart voor verzekeren.

Verzekeringsplicht voor de zorgverzekering

In Nederland geldt een verzekeringsplicht voor alle Nederlanders voor wat betreft de zorgverzekering. Alle Nederlanders, maar daarnaast ook degenen die in Nederland voor een langere periode werken, zijn verplicht zich te verzekeren. Daarnaast zijn zorgverzekeraars verplicht iedereen tot de basisverzekering toe te laten, ongeacht leeftijd, geslacht of medische achtergrond. Dat betekent dat geen enkele verzekeraar een verzekeringnemer kan weigeren. Dat is alleen mogelijk indien er in het verleden sprake is geweest van fraude of betalingsachterstanden. In dat geval mag een verzekeraar 5 jaar lang iemand weigeren. Maar er zijn uitzonderingen voor de verzekeringsplicht. Die behandelen we hieronder.

 

Wanneer geldt de verzekeringsplicht voor jou niet?

In sommige gevallen geldt de verzekeringsplicht niet. Bijvoorbeeld indien er sprake is van een ethische overtuiging of vanwege een godsdienst. In dat geval is het niet verplicht een verzekering af te sluiten. Echter moeten deze mensen wel een bijdrage leveren aan de zorg. Gemoedsbezwaarden, zoals het heet, moeten daarnaast ook voor de AWBZ een vrijstelling aanvragen. Zij moeten bijdrage doen via de inkomstenbelasting of de loonbelasting. Ook geldt de verplichting niet voor studenten die gedurende een langere periode in het buitenland stage lopen of studeren, of voor Nederlanders die werken in het buitenland. Daarnaast sluiten beroepsmilitairen bij defensie een aparte zorgverzekering af.