Nee. Daar ben je nooit toe verplicht.  Je bent alleen verplicht een basis zorgverzekering af te sluiten. Daarvoor geldt voor iedere inwoner van Nederland een verzekeringsplicht. Je hebt helemaal zelf de vrijheid om te bepalen of je je aanvullend wilt laten verzekeren. Daar tegenover staat ook weer dat verzekeraars je voor een aanvullende dekking mogen weigeren of extra voorwaarden mogen stellen, bijvoorbeeld een verhoging van de premie. De basisverzekering dekt je in elk geval voor de meest noodzakelijke medische zorg. Denk aan huisartsbezoek, opname in ziekenhuizen en verstrekking van medicijnen. Heb je speciale zorg nodig, bijvoorbeeld alternatieve zorg of tandarts? Dan kun je een aanvullende verzekering afsluiten. Vooral paramedische- en alternatieve zorg wordt maar gedeeltelijk vanuit de basisverzekering vergoed. Heb je veel of vaak deze zorg nodig, dan kan je daarvoor een aparte verzekering afsluiten, naast de basisverzekering. Maar wellicht heb je al voldoende aan de basisverzekering. Sluit daarom nooit voor de zekerheid een aanvullende verzekering af maar ga eerst na of je echt van aanvullende zorg gebruik gaat maken.