Fysiotherapie is bepaalde zorg die fysiotherapeuten bieden. Oefentherapie is de zorg die oefentherapeuten bieden en is meer specialistische zorg. Bij oefentherapie kan je denken aan speciale therapieën zoals de bekende Cesar en Mensendieck therapie. Het doel van fysiotherapie en ook van oefentherapie is het voorkomen, opheffen of het verminderen van een lichamelijke beperking. Daarnaast is tevens een belangrijk doel het bestrijden en/of verminderen van pijnklachten. Tevens ligt de focus van therapeuten op het verbeteren van de mobiliteit. Je komt voor vergoeding in aanmerking indien je leeftijd daar naar is. Zo ontvangen jongeren tot 18 jaar oud altijd standaard een vergoeding vanuit de basisverzekering. Deze jongeren kunnen tot tweemaal 9 behandelingen vergoed krijgen. Mensen boven de 18 jaar oud komen in aanmerking voor vergoedingen vanuit het basispakket indien zij te kampen hebben met een bepaalde chronische aandoening. De aandoening moet dan wel op de lijst met chronische aandoeningen staan, deze vind je op de website van de verzekeraar. Ook andere aandoeningen, zoals bekkeninstabiliteit of problemen, met urine-incontinentie tot gevolg, worden vanuit de basisverzekering volledig vergoed.

 

Aanvullende verzekering en gecontracteerde aanbieders

Je hebt vanuit een aanvullende zorgverzekering altijd recht op een complete vergoeding van behandelingen die door een zorgaanbieder worden gedaan die een contract heeft afgesloten met de verzekeraar. We noemen dit een gecontracteerde zorgaanbieder. Wel is het aantal behandelingen, en dus de vergoedingen, sterk afhankelijk van je verzekering.

Aanvullende verzekeringen en niet-gecontracteerde aanbieders

In bepaalde gevallen heb je een verwijzing nodig om te kunnen profiteren van bijzondere behandelingen. Je hebt dan een verwijzing van je huisarts nodig. Anders ontvang je geen vergoeding vanuit de basisverzekering. Tevens moet je een chronische aandoening hebben. Heb je een behandeling van een fysiotherapeut of een oefentherapeut nodig en ga je naar een aanbieder die niet-gecontracteerd is terwijl je wel een aanvullende verzekering hebt afgesloten? Je hebt dan een verwijzing nodig van een medisch specialist of huisarts. Alleen dan kom je in aanmerking voor een volledige vergoeding. Je stuurt de rekening die je ontvangt, samen met je verwijsbrief (een kopie) naar je verzekeraar.