Met een basisverzekering is iedereen in Nederland altijd optimaal verzekerd van medische zorg en dan vooral van de noodzakelijk zorg. Iedere inwoner van Nederland is ook wettelijk verplicht een zorgverzekering af te sluiten. En de zorgverzekeraars zijn ook op hun beurt weer verplicht om iedereen voor deze verzekering te accepteren. Let op: Dit geldt alleen voor de basis zorgverzekering. Want voor  aanvullende verzekeringen (extra dekkingen naast de basisverzekering) is geen acceptatieplicht nodig. Ieder jaar, zo rond december, laten verzekeraars je weten welke premie je voor het jaar daarop moet betalen. Is dit wat jou betreft te hoog? Dan kan je overwegen om over te stappen naar een andere verzekeraar. Doe dit voor 31 januari. Vergeet niet je oude verzekering op te zeggen maar vaak wordt dit door de nieuwe zorgverzekeraar gedaan.

 

Voor wie geldt de basis verzekering in Nederland?

Iedere Nederlandse staatsburger is volgende de wet verplicht om een basis zorgverzekering af te sluiten bij een Nederlandse zorgverzekeraar. Daarvoor zijn er tevens speciale regelingen van kracht voor mensen die werkzaam zijn in Nederland maar ondertussen in het buitenland wonen en ook andersom. Overigens is niet iedereen verplicht om zich te verzekeren voor medische zorg. Zo zijn militairen die in dienst zijn dat niet verplicht. Zij worden door defensie speciaal verzekerd. Tevens zijn mensen die bezwaren hebben vanwege hun godsdienst of vanwege principiële redenen dit niet verplicht. Zij moeten via de inkomstenbelasting of loonbelasting geld afdragen aan de Nederlandse staat. Op die wijze betalen ze toch mee aan de zorg.

 

Wat is zoal verzekerd?

Wat dekt de basisverzekering in Nederland? De overheid heeft hiervoor regels opgesteld. Zo is elke verzekeraar verplicht om voor de basisverzekering dezelfde zorg te vergoeden. Dat geldt voor iedere inwoner van ons land. Dat betekent dat alle zorgverzekeraars precies dezelfde dekking voor de zorgverzekering bieden. Maar je betaalt niet altijd dezelfde premie. Daarom loont vergelijken nog steeds! De basisverzekering dekt in elk geval altijd deze noodzakelijke medische zorg:

 

 • Geneeskundige zorg waaronder zorg door huisartsen en medisch specialisten. Maar ook door verloskundigen
 • Ziekenhuisverblijf
 • Tandheelkundige zorg tot 18 jaar. Daarna chirurgische tandheelkunde zorg
 • Alle geneesmiddelen
 • Kraamzorg is inbegrepen
 • Ook ziekenvervoer (met de ambulance en/of zittend vervoer)
 • De kosten voor de huisarts
 • Verloskundige zorg in ziekenhuis of hospitaal
 • Kraamzorg (beperkt aantal dagen)
 • Zorg in het geval van chronische aandoeningen
 • Tevens nacontroles in het geval van een orgaandonatie
 • Wijkverpleging (voor ouderen o.a.)
 • Paramedische zorg
 • Alle soorten hulpmiddelen voor de behandeling, de verpleging en revalidatie

 

Belangrijkste verandering sinds 2015

De basis zorgverzekering is in 2015 stevig op de schop gegaan. Zo wordt in 2015 de psychische hulp voor kinderen niet meer vanuit deze basisverzekering vergoed. Voor hulp zijn kinderen op gemeentes aangewezen. Dit is allemaal in de z.g. jeugdwet opgenomen.