Als je een (aanvullende) tandartsverzekering afsluit, krijg je bij sommige zorgverzekeraars te maken met selectie-eisen of acceptatie voorwaarden. Dit houdt in dat je als verzekerde, voordat je door de verzekeraar wordt toegelaten, in feite wordt gekeurd. De verzekeraar wil in dat geval inzicht in hoe je gebit er voor staat. In bepaalde gevallen moet je een vragenlijst invullen en bij uitgebreide aanvullende verzekeringen is een tandartsverklaring nodig. In deze verklaring geeft je tandarts aan hoe het met je gebit gesteld is.

 

Een acceptatieprocedure

De meeste zorgverzekeraars hanteren speciale voorwaarden wanneer de aanvrager een uitgebreide tandartsverzekering aanvraagt, een verzekering met de meest uitgebreide dekking. De acceptatievoorwaarden van de verzekeraar zijn bedoeld om klanten, die hun gebit hebben verwaarloost, te weren. Zo kan er niet geprofiteerd worden van de hoge dekkingen. Anders zouden veel mensen, die de tandartskosten niet zelf kunnen betalen, snel een aanvullende verzekering kunnen afsluiten. En dat is niet de bedoeling. Alle verzekeraars hebben zelf de vrijheid om te bepalen wie toegelaten wordt. Ze kunnen klanten dus weigeren. Wel is het zo dat aanvullende tandartsverzekeringen met een lage dekking meestal altijd afgesloten kunnen worden. Daarvoor zijn meestal geen extra voorwaarden voor toelating. Er worden geen vragen gesteld en er is geen verklaring van de tandarts nodig. Voorwaarden voor de toelating tot een aanvullende verzekering kunnen verzekeraars helemaal zelf bepalen. De overheid heeft hierover niets te vertellen. Hieronder beschrijven we de manieren waarop verzekeraars bepalen wie wordt toegelaten als nieuwe klant.

 

De saneringsverklaring

Als de zorgverzekeraar vraagt naar een saneringsverklaring van je tandarts, probeert deze te achterhalen welke behandelingen er in de toekomst nog noodzakelijk zijn aan je gebit, om deze weer in een goede conditie te kunnen brengen. Als er veel achterstallig onderhoud is, kan de zorgverzekeraar beslissen om je niet te accepteren. Een saneringsverklaring wordt ook wel gewoon een tandartsverklaring genoemd. De tandarts controleert je gebit en vult deze verklaring naar waarheid in. Op basis daarvan besluiten zorgverzekeraars om je wel of niet te accepteren voor een aanvullende tandartsverzekering.

 

Vragenlijst invullen

De beoordeling van je gebit vindt ook wel eens plaats met behulp van een vragenlijst. Dit is vooral van toepassing van aanvullende verzekeringen die een gemiddelde dekking bieden. Er worden vragen aan je gesteld die te maken hebben met de conditie van je gebit. Vervolgens zal de uitkomst daarvan uitgebreid worden beoordeeld door deskundigen die op hun beurt weer de verzekeraar adviseren. Zij geven een toelatingsadvies. Stel dat je wordt afgewezen, dan ben je volgens de wet verplicht om dit een nieuwe verzekeraar te melden indien je ook bij deze een aanvullende tandartsverzekering wilt afsluiten.

 

Rekening houden met wachttijd

Er zijn verzekeraars bij wie je altijd wordt geaccepteerd voor de aanvullende tandartsverzekering als nieuwe klant, maar je als het ware in de wachtruimte plaatsen. Bij dergelijke verzekeraars is het zo dat je niet meteen alle behandelingen vergoed krijgt. Neem de voorwaarden van je nieuwe verzekeraar dus goed door, voordat je besluit om bepaalde behandelingen bij de tandarts te ondergaan. Laat jij je toch behandelen binnen de wachttijd, dan kan je binnen die wachttijd de kosten ook niet achteraf (dus nadat de wachttijd voorbij is) declareren bij je nieuwe verzekeraar. Je zult die kosten dus zelf moeten bekostigen. Een tandartsverzekering met een lage dekking afsluiten? In dat geval wordt je meestal direct geaccepteerd. Je krijgt vrijwel nooit te maken met acceptatievoorwaarden. Kies je voor de laagste dekking, dan geldt er meestal ook geen wachttijd.