Zorgverzekeringen vergelijken dit jaar populair

Zorgverzekering niet betalen
Zorgverzekering niet betalen? Dit zijn de gevolgen
1 oktober 2015
Zorgverzekering niet betalen
Zorgverzekering niet betalen? Dit zijn de gevolgen
1 oktober 2015
Toon alles

Zorgverzekeringen vergelijken dit jaar populair

zorgverzekeringen

Veel meer consumenten zijn van plan om eind dit jaar zorgverzekeringen te gaan vergelijken dan vorig jaar, dit blijkt een onderzoek van Market Response in opdracht van de Autoriteit Consument en Markt (ACM). In 2014 lag het percentage mensen dat zich oriënteert op een nieuwe zorgverzekering op 28 procent. Dit jaar is de verwachting dat dit 35 procent zal zijn. Een behoorlijke stijging dus. Veel mensen die vorig jaar ook al hun zorgverzekering vergeleken verwachten dat dit jaar weer te gaan doen.

Nog ongeveer een derde van de Nederlanders weet nog niet zeker of ze gebruik gaan maken van een zorgvergelijker. Slechts 14 procent heeft tijdens het onderzoek aangegeven zeker niet te gaan vergelijken en liever bij de huidige zorgverzekeraar te willen blijven.

Uitslag onderzoek Market Response

Vraag: Zorgverzekering vergelijken in 2015?
27% Misschien
25% Waarschijnlijk niet
23% Waarschijnlijk wel
14% Zeker niet
12% Zeker wel

Vraag: Zorgverzekering vergelijken in 2014?
30% Misschien
28% Waarschijnlijk niet
20% Waarschijnlijk wel
14% Zeker niet
8% Zeker wel

Het is even afwachten of de stijging van het aantal consumenten dat van plan is zorgverzekeringen te vergelijken gaat resulteren in meer overstappers. Maar het ziet er naar uit dat dit wel het geval is. Slechts 17 procent van de consumenten gaf aan dat overstappen moeilijk of tijdrovend is. In 2014 was dit nog 24 procent. Over het algemeen is het zo, hoe meer een consument zich heeft georiënteerd des te lager de drempel is om over te stappen.

Wanneer consumenten zich oriënteren op een nieuwe zorgverzekering doen zij dat het liefste online. Vooral websites van zorgverzekeraars, consumentenorganisaties en zorgvergelijkers zijn zeer populair bij consumenten.

Belangrijkste redenen om over te stappen volgens consumenten:

61% Premie
35% Dekking
20% Vrije zorgkeuze

Vooral de premie is voor consumenten een belangrijke reden om over te stappen. Bij het vergelijken van zorgverzekeringen gebruiken de meeste mensen de premie van hun vorige zorgverzekeraar. De belangrijkste reden om niet over te stappen is de tevredenheid over de huidige zorgverzekeraar. Vooral service en de premiehoogte zijn belangrijk bij de overweging om bij de huidige zorgverzekeraar te blijven. Ook wanneer er geen problemen of te beperkte voordelen zijn, stapt men minder snel over.

Consument met weinig vertrouwen in zorgverzekeraar stapt makkelijker over

Uit het onderzoek blijkt dat veel consumenten weinig tot zeer weinig vertrouwen hebben in dat zorgverzekeraars de belangen van hun klanten voorop stellen. Consumenten die weinig vertrouwen hebben in verzekeraars stappen makkelijker over dan consumenten die wel vertrouwen hebben. Van de consumenten die vertrouwen hebben is 6 procent overgestapt, bij consumenten zonder vertrouwen is dat 14 procent. Toch is deze uitslag enigszins tegenstrijdig met de hoge cijfers die consumenten geven op vergelijkingswebsites met betrekking tot de betrouwbaarheid van zorgverzekeraars.

Overstapgedrag zorgverzekering consumenten

Redenen om over te stappen
– Premie oude zorgverzekeraar
– Verkrijgen collectiviteitskorting bij andere zorgverzekeraar
– Verwachting dat zorgkosten gaan veranderen
– Verandering van persoonlijke situatie
– Minder premie / lagere premie
– Bij het horen van belangrijke berichten, bijvoorbeeld wetsvoorstellen
– Vorig jaar slecht verzekerd
– Verandering van financiële situatie
– Bij het zien van advertentie andere zorgverzekeraar
– Persoonlijk aanbod van andere zorgverzekeraar
– Ontevreden over oude zorgverzekeraar

Daadwerkelijk belangrijkste redenen om over te stappen
– Prijs
– Dekking
– Vrije zorgkeuze
– Collectiviteitskorting
– Klantvriendelijkheid
– Zorgverzekering gekozen op aanraden van anderen
– Service
– Betrouwbaarheid

Reden om niet over te stappen
– Tevreden over huidige zorgverzekeraar
– Huidige zorgverzekeraar biedt goede service
– Huidige zorgverzekeraar heeft gunstige prijs
– Nauwelijks verschil tussen zorgaanbieders
– Overstappen kost veel tijd of moeite
– Bang dat de kosten hoger zijn dan is beloofd
– Bang voor administratieve rompslomp
– Overstappen is te ingewikkeld
– Collectief verzekerd via werkgever
– Wegens chronische ziekte / aandoening
– Vergeten of te laat om over te stappen

Tevredenheid over zorgverzekeraars 2014/2015

Totale dienstverlening van huidige zorgverzekeraar
2015: 84%
2014: 81%
Stijging: 3%

Declaratieafhandeling
2015: 84%
2014: 83%
Stijging: 1%

Premie zorgverzekering
2015: 55%
2014: 53%
Stijging: 2%

Dekking basisverzekering
2015: 67%
2014: 71%
Daling: 4%

Dekking aanvullende verzekering
2015: 75%
2014: 71%
Stijging: 4%

Betrouwbaarheid huidige zorgverzekeraar
2015: 82%
2014: 81%
Stijging: 1%

Klantvriendelijkheid huidige zorgverzekeraar
2015: 80%
2014: 84%
Daling: 4%

Verwerking overstap naar huidige zorgverzekeraar
2015: 90%
2014: 98%
Daling: 8%