Zorgverzekering niet betalen? Dit zijn de gevolgen

zorgverzekeringen
Zorgverzekeringen vergelijken dit jaar populair
1 oktober 2015
zorgkosten in nederland
Verschillen tegemoetkoming zorgkosten groot
1 oktober 2015
zorgverzekeringen
Zorgverzekeringen vergelijken dit jaar populair
1 oktober 2015
zorgkosten in nederland
Verschillen tegemoetkoming zorgkosten groot
1 oktober 2015
Toon alles

Zorgverzekering niet betalen? Dit zijn de gevolgen

Zorgverzekering niet betalen

Het aantal mensen dat de zorgverzekering niet meer kan betalen loopt snel op. Hierbij gaat het om het niet kunnen betalen van de zorgpremie en het eigen risico. Vooral het eigen risico is voor veel mensen een probleem. Dat is niet zo verwonderlijk, het eigen risico is erg hoog in Nederland.

Procedure niet betalen zorgverzekering

Op het moment dat het u niet lukt de zorgpremie te betalen, dan ontvangt u van uw verzekeraar betalingsherinneringen. Mocht u deze niet betalen, dan zal uw verzekeraar u een betalingsregeling aanbieden. Indien u vervolgens na zes maanden nog altijd niet hebt betaald, dan zal uw verzekeraar u aanmelden bij het Zorginstituut Nederland (voorheen heette dit het CVZ) en daar zal u worden geregistreerd als wanbetaler.

Bestuursrechtelijke premie

Wanneer u bent aangemeld bij het Zorginstituut zal het Zorginstituut een brief sturen naar uw werkgever, uitkeringsinstantie of pensioeninstantie. Een van deze drie zal iedere maand de bestuursrechtelijke premie inhouden op uw loon, uitkering of pensioen. Dit bedrag wordt betaald aan het College voor Zorgverzekeringen. Vanaf 1 januari 2013 wordt de zorgpremie ook ingehouden indien u een uitkering op bijstandsniveau hebt. Indien u helemaal geen inkomsten hebt, dan ontvangt u iedere maand een acceptgiro van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). U dient in dat geval zelf de bestuursrechtelijke zorgpremie over te maken. Dit is ook het geval indien uw inkomen niet hoog genoeg is om daarop de bestuursrechtelijke zorgpremie in te houden.

Uw lost uw schuld bij uw zorgverzekeraar niet af

De schuld bij uw zorgverzekeraar lost u niet af wanneer u de bestuursrechtelijke premie aan het Zorginstituut betaalt. Hier dient u namelijk zelf zorg voor te dragen. Dit kan door het treffen van een betalingsregeling met uw zorgverzekeraar. Zodra uw betalingsachterstand bij uw zorgverzekeraar is ingelopen zult u door uw verzekeraar worden afgemeld bij het Zorginstituut. Op dat moment zal er door het Zorginstituut geen bestuursrechtelijke zorgpremie meer ingehouden worden of u hoeft deze niet meer over te maken naar het Zorginstituut. Van het Zorginstituut ontvangt uw werkgever of uitkeringsinstantie een bericht dat de bestuursrechtelijke premie niet meer van uw loon of uitkering ingehouden moet worden. Vanaf dat moment kunt u weer gewoon aan uw zorgverzekeraar premie betalen.

Hoeveel bedraagt de boete voor het niet betalen van de zorgverzekering?

De bestuursrechtelijke premie is de zorgboete die u betaalt. Dit is een premie die door de overheid wordt vastgesteld. De bestuursrechtelijke premie bedraagt de standaardpremie + 30 procent. Bij de standaardpremie wordt uitgegaan van de gemiddelde zorgpremie voor de basisverzekering in een jaar.

Voorbeeldberekening
Standaardpremie: € 125,00
Bestuursrechtelijke premie: € 125,00 x 1,3 = € 162,50
De boete van de voorbeeldberekening bedraagt: € 162,50 – € 125,00 = € 37,50

Hoe zit het precies met de zorgtoeslag?

Wanneer u de premie via acceptgiro’s betaalt zal door het Zorginstituut de zorgtoeslag worden omgeleid. Het Zorginstituut vraagt de Belastingdienst om uw zorgtoeslag uit te betalen aan het CJIB. U ontvangt de zorgtoeslag dus niet meer zelf. Doordat de zorgtoeslag ingehouden wordt op de premie is een deel dus al betaald. Het resterende premiebedrag dient u over te maken aan het CJIB door middel van de acceptgiro. Mocht u niet betalen per acceptgiro, dan wordt de premie ingehouden op uw loon of uitkering. In dat geval wordt de zorgtoeslag uitbetaald aan het Zorginstituut.

Ben ik als wanbetaler wel nog gewoon verzekerd of niet?

Ja, ook wanneer u geregistreerd staat als wanbetaler bent u nog gewoon verzekerd voor zorg uit de Zorgverzekeringswet bij uw eigen zorgverzekeraar. Mocht het zo zijn dat u medische zorg nodig hebt, dan worden de zorgkosten vergoed zoals deze staan vermeld in uw verzekeringspolis. Indien u rekeningen zelf hebt betaald, dan kunt u deze declareren bij uw zorgverzekeraar. Het is echter wel mogelijk dat uw zorgverzekeraar een betaling aan u zal verrekenen met de schuld die u nog open hebt staan bij uw verzekeraar.

Is de aanvullende verzekering ook nog actief?

Indien u wilt weten of uw aanvullende verzekering ook nog actief is, dient u contact op te nemen met uw zorgverzekeraar. Omdat aanvullende verzekeringen behoren tot de particuliere verzekeringen en niet vallen onder de Zvw heeft uw zorgverzekeraar het recht bij wanbetaling aanvullende verzekeringen stop te zetten.

Kan ik tussendoor overstappen naar een andere zorgverzekeraar?

Nee, dat is niet mogelijk. U dient eerst uw schuld af te lossen bij uw huidige zorgverzekeraar alvorens u kunt overstappen naar een andere zorgverzekeraar (na afmelding). Dit is bovendien alleen mogelijk aan het eind van een kalenderjaar.

Wie kan mij afmelden als wanbetaler?

U kunt alleen door uw zorgverzekeraar afgemeld worden als wanbetaler. Dit zal alleen gebeuren in een van de onderstaande situaties:

Totale schuld is afgelost
U hebt de totale schuld bij uw zorgverzekeraar afgelost.

Bij schuldhulpverlening
U hebt met instemming van uw zorgverzekeraar schulphulpverlening weten te regelen. Dat wil zeggen dat u hulp krijgt bij het aflossen van uw schuld.

Toelating wettelijke schuldsanering (WSNP)
U bent toegelaten tot de wettelijke schuldsanering. Dit valt onder de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP).

Wanneer de afmelding van uw zorgverzekeraar door het Zorginstituut is ontvangen zal de incasso van de bestuursrechtelijke premie worden gestopt. U ontvangt hiervan schriftelijk bericht van het Zorginstituut.

Let op uw beslagvrije voet!

Mocht een deurwaarder beslag leggen, dan dient de deurwaarder uw beslagvrije voet opnieuw te berekenen. U dient aan de deurwaarder door te geven dat u een bestuursrechtelijke premie betaalt aan het Zorginstituut.

Premie via inkomen
Indien u de bestuursrechtelijke premie betaalt via uw inkomen, dan moeten u en uw werkgever dit doorgeven aan de deurwaarder.

Premie via acceptgiro’s
Indien u de bestuursrechtelijke premie betaalt via acceptgiro’s, dan dient u dit zelf te melden aan de deurwaarder.

Zodra u de premie hebt doorgegeven aan de deurwaarder zal deze uw beslagvrije voet herberekenen. In dat geval houdt u net zo veel over als wanneer u zelf de zorgpremie aan uw verzekeraar zou betalen.