Zorg buiten Europa niet langer vergoed door basisverzekering

autoschade
Autoschade door vuurwerk
17 oktober 2015
energie besparen
Besparen op energie, waar zitten de grootste besparingen
28 oktober 2015
autoschade
Autoschade door vuurwerk
17 oktober 2015
energie besparen
Besparen op energie, waar zitten de grootste besparingen
28 oktober 2015
Toon alles

Zorg buiten Europa niet langer vergoed door basisverzekering

europa vlag

Vanaf 2017 wordt zorg in landen buiten Europa niet langer vergoed door de basisverzekering. Tot 1 januari 2017 wordt zorg buiten Europa nog vergoed tegen het tarief dat in Nederland geldt. Is de zorg duurder, dan dient u de extra zorgkosten zelf te betalen of hiervoor dient u een aanvullende zorg- of reisverzekering af te sluiten. Door het schrappen van de vergoeding voor zorgkosten buiten Europa hoopt de Nederlandse regering 60 miljoen euro per jaar te besparen. Een tweede reden is dat het kabinet vindt dat zorgkosten die buiten Europa gemaakt worden niet collectief betaald hoeven te worden.

Wat wordt verstaan onder spoedeisende hulp in het buitenland?

Stel u bent in het buitenland en u hebt direct medische zorg nodig die niet kan wachten tot u weer terug bent in Nederland, bijvoorbeeld u moet direct opgenomen worden in het ziekenhuis (het kan zelfs zo zijn dat u met een ambulance opgehaald moet worden), dan wordt deze zorg nu nog vergoed door de basisverzekering. Deze spoedeisende hulp wordt ook wel medisch noodzakelijk hulp genoemd. De kosten worden vergoed bij een aaneengesloten verblijf van maximaal 12 maanden in het buitenland. De vergoeding is op basis van het Nederlandse tarief.

Hoe is het nu geregeld met de vergoeding van zorg buiten Europa?

Op dit moment is het zo dat standaard spoedeisende hulp in de hele wereld wordt vergoed, dit wordt ook wel werelddekking genoemd. Echter wordt alleen het maximale tarief dat in Nederland geldt vergoed. Indien een verzekerde zorg in het buitenland nodig heeft en waarbij de medische zorg duurder is dan in Nederland, dan dient de rest zelf betaald te worden of deze kosten worden volledig vergoed wanneer de medische zorg even duur is of wanneer deze kosten worden vergoed door de aanvullende verzekering of reisverzekering (mits de verzekerde heeft gekozen voor de dekking medische kosten).

Medische kosten binnen Europa worden wel vergoed door basisverzekering 2017

Door de basisverzekering 2017 worden zorgkosten die u maakt in landen buiten Europa niet meer vergoed, maar medische kosten binnen Europa worden nog wel gewoon vergoed. Mocht u dus buiten Europa op vakantie gaan, dan dient u er in 2017 goed op te letten dat u een aanvullende verzekering of reisverzekering afsluit met dekking voor medische zorg in landen buiten Europa, anders kunt u voor vervelende verrassingen komen te staan. Er zijn twee uitzonderingen waarbij de werelddekking nog wel onder de basisverzekering valt.

Uitzondering 1: Voor mensen die werken in het buitenland
De beperking van de werelddekking is niet van toepassing op mensen die werkzaam zijn voor hun werkgever in het buitenland of wegens hun beroep in het buitenland moeten verblijven.

Uitzondering 2: Voor zorg die alleen buiten Europa verkrijgbaar is
De tweede uitzondering betreft de vergoeding van zorg die een verzekerde nodig heeft en die onder de zorgverzekering valt, maar die alleen buiten Europa verkregen kan worden.

Basisverzekering 2016 vergoedt nog wel zorg buiten Europa

De basisverzekering 2016 heeft nog wel steeds de werelddekking in zich. Dat wil zeggen dat medische kosten tot maximaal het Nederlandse tarief ook worden vergoed in landen buiten Europa. Mocht u in het buitenland zorg nodig hebben waar de zorg duurder is, dan kunt u voor die extra kosten een aanvullende zorgverzekering of reisverzekering afsluiten. Mocht u geen extra verzekering met dekking voor medische kosten in het buitenland afsluiten, dan dient u zelf bij te betalen indien er sprake is van extra zorgkosten. Let er bij het afsluiten van een aanvullende verzekering of reisverzekering wel op dat u zich niet dubbel verzekert. Soms is er namelijk sprake van overlap tussen deze verzekeringen.