Vergoeding uitvoerig gesprek met arts voor rekening van zorgverzekeraar

Zorgpremie 2016 van de zorgverzekeringen
13 november 2015
scooter verzekering
Scooterverzekering
20 november 2015
Zorgpremie 2016 van de zorgverzekeringen
13 november 2015
scooter verzekering
Scooterverzekering
20 november 2015
Toon alles

Vergoeding uitvoerig gesprek met arts voor rekening van zorgverzekeraar

De PvdA en VVD willen graag dat een uitvoerig gesprek tussen een arts en patiënt voor rekening komt van de zorgverzekeraar in plaats van het ziekenhuis. De twee partijen zijn van mening dat een uitvoerig gesprek tussen patiënt en arts over zijn/haar ziekte en behandeling altijd moet worden vergoed. Zo kan er ook meer ruimte worden gereserveerd voor langere gesprekken tussen arts en patiënt alvorens een behandeling wordt gestart of voordat er wordt besloten een operatie uit te laten voeren.

patiënt en arts moeten samen kunnen kiezen welke zorg het beste past

De PvdA heeft het standpunt dat een goed gesprek met een arts de norm in iedere spreekkamer moet worden en dat dit niet alleen geldt bij levensbedreigende ziektes. patiënten kunnen zo samen met hun arts afwegen welke behandeling het beste is. De VVD sluit zich aan bij het standpunt van de PvdA. Zij vindt dat het belangrijk is voor mensen om zelf de regie te kunnen houden in overleg met de arts. Dit moet net zo normaal worden als wanneer de bloeddruk wordt opgenomen. De VVD zou graag zien dat de eigen regie van patiënten wordt vastgelegd in medische richtlijnen. Zodoende kunnen zorgverleners en zorgverzekeraars deze standaard volgen. De PvdA en VVD vinden bovendien dat het huidige systeem waarbij het ‘zo snel mogelijk opereren’ gestimuleerd wordt gaat veranderen in een systeem waarbij de patiënt en de arts samen kiezen welke zorg het beste past.

Alle langdurige gesprekken tussen artsen en patiënten moeten vergoed worden

In het huidige zorgsysteem is het zo dat ziekenhuizen een vergoeding van zorgverzekeraars ontvangen voor operaties, behandelingen en korte gesprekken. Zorgverzekeraars vergoeden een langer gesprek tussen een arts en patiënt alleen wanneer deze patiënt terminaal ziek is. In de praktijk wordt door ziekenhuizen van de declaratiemogelijkheid bij terminale patiënten nauwelijks gebruik gemaakt. Bij veel ziekenhuizen is de declaratiecode hiervoor niet eens bekend. De VVD vindt het opmerkelijk dat alleen een langdurig gesprek met een terminaal zieke altijd vergoed wordt, maar langdurige gesprekken met andere patiënten niet. In de praktijk wil dat zeggen dat ziekenhuizen zelf voor de kosten voor langere gesprekken tussen artsen en patiënten opdraaien. Dit moet volgens de VVD anders. Het moet eventueel zelfs mogelijk worden voor patiënten om een vervolggesprek in te lassen.

De PvdA heeft de minister van Volksgezondheid, Edith Schippers, opgeroepen om zorgverzekeraars te dwingen het uitvoerig gesprek met de arts te vergoeden. De kosten voor dergelijke gesprekken mogen geen belemmering meer vormen. patiënten- en artsenfederaties reageren positief op het voorstel van de VVD en PvdA.

CDA: Eigen risico moet op de schop

Het CDA wil graag dat het eigen risico op de schop gaat. Volgens de partij is de rem op onnodig zorggebruik inmiddels zo groot geworden dat er nu sprake is van een rem op medisch noodzakelijke zorg. Steeds meer verzekerden gaan vanwege de hoge zorgkosten niet meer naar het ziekenhuis wanneer ze worden doorverwezen door de huisarts.

Motie SP om eigen risico te halveren en op den duur afschaffen afgewezen door de Tweede Kamer

Henk van Gerven van de SP deed een voorstel in de Tweede Kamer om het eigen risico te halveren en te maximeren op 200 euro. Hij kreeg in de Tweede Kamer weinig medestanders voor zijn plan. Zijn ingediende motie werd alleen gesteund door de SP, PVV en een paar kleinere partijen in de Tweede Kamer. Begin november liet Van Gerven weten dat hij het eigen risico het liefst zou willen afschaffen. Dit omdat volgens de SP veel mensen moeite hebben om hun zorgkosten te betalen terwijl zorgverzekeraars veel geldreserves hebben. Deze reserves zouden volgens Van Gerven ingezet moeten worden om het verplicht eigen risico van de zorgverzekering op zijn minst te halveren. Op de lange termijn zou van Gerven graag het eigen risico willen afschaffen. Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer keurde zijn motie op 11 november 2015 af.