Nationale zorgverzekering zonder eigen risico

Uitleg Zilveren Kruis declaratie indienen
1 oktober 2015
Is het eigen risico aftrekbaar van de belasting?
1 oktober 2015
Uitleg Zilveren Kruis declaratie indienen
1 oktober 2015
Is het eigen risico aftrekbaar van de belasting?
1 oktober 2015
Toon alles

Nationale zorgverzekering zonder eigen risico

nationale zorgverzekering

De FNV zou het liefst één nationale zorgverzekering zonder eigen risico willen hebben in Nederland. Volgens de FNV moet de eigen bijdrage verdwijnen, omdat deze bijdrage ervoor zorgt dat mensen juist geen beroep doen op de zorg, dit met alle gevolgen van dien. Bovendien strijdt FNV ervoor dat de zorg weer moet gaan over de kwaliteit en niet over markt en marktwerking.

De strijd van FNV: Red de zorg

Er wordt flink bezuinigd door de overheid op de zorg. Verzorgingshuizen gaan dicht waardoor ouderen langer thuis moeten blijven wonen. Ook op de thuiszorg wordt flink bezuinigd. Het is zelfs al zover dat er ouderen zijn die naar de rechter hebben moeten stappen om thuiszorg te krijgen. Kwetsbare kinderen in de jeugdzorg en gehandicapten moeten het ook al met minder zorg doen. Dit heeft tot gevolg dat zij en hun families of vrienden in de problemen komen.

Steeds meer zorgtaken worden uitbesteed aan de gemeenten. Het probleem is alleen dat de gemeenten hier minder geld voor krijgen. In Nederland ontstaan steeds grotere verschillen in zorg. Het kabinet heeft besloten dat er minder geld naar de zorg gaat. Gevolg? Duizenden zorgmedewerkers verliezen door alle bezuinigingen hun baan.

Het is nu eenmaal een feit dat veranderingen in de zorg nodig zijn en dat is ook mogelijk, alleen dient dit wel op een zorgvuldige en vooral eerlijke manier gedaan te worden. Red de Zorg is inmiddels uitgegroeid tot een brede beweging. Naast FNV leden hebben diverse maatschappelijke organisaties en bekende Nederlanders zich aangesloten bij de actie.

Wat zijn de standpunten van Red de Zorg?

– Geen bezuinigingen op de zorg
– Geen bezuinigingen op de thuiszorg
– Hoge winsten, bureaucratie en topbeloningen moeten verbannen worden uit de zorg
– Er moet een norm komen voor voldoende personele bezetting in een zorginstelling
– Cliënten en patiënten moeten de zorg kunnen krijgen die ze nodig hebben
– Werken in de zorg is een vak. Vrijwilligers en mantelzorgers zijn belangrijk, maar mogen nooit professioneel zorgpersoneel verdrukken
– Geen gedwongen ZZP of het verplicht moeten inleveren van loon. Er moeten echte banen zijn in de zorg

Hoe zou een nationale zorgverzekering eruit zien?

FNV is van mening dat de zorg van ons allemaal is, van jong tot oud. Op dit moment is de ontwikkeling gaande dat van de zorg een markt wordt gemaakt. Centen zijn hierbij belangrijker dan de kwaliteit. Zorgmedewerkers kunnen hun werk steeds minder goed doen. De zorg veranderen moet zorgvuldiger en eerlijker gaan worden. Belangrijk is om de bureaucratie in de zorg aan te pakken. Dit kan door een einde te maken aan de macht en winsten van zorgverzekeraars, de absurde beloningen aan de zorgtop moeten geschrapt worden en professionals op de werkvloer moeten het weer voor het zeggen krijgen. De regering in Nederland ziet de zorg als een probleem, terwijl de zorg juist een oplossing en vak is. Alle cliënten en patiënten hebben recht op zorg die ze nodig hebben. Een nationale zorgverzekering zou een zorgverzekering zijn die voor iedereen gelijk is en waarbij men recht heeft op de zorg die men nodig heeft. Een nationale zorgverzekering heeft daarnaast geen eigen risico.

Veel verzekerden willen een zorgverzekering waarbij het eigen risico afgekocht kan worden

Veel verzekerden in Nederland zouden graag hun eigen risico willen afkopen in de vorm van een keuze die gemaakt kan worden bij het afsluiten van een zorgverzekering. Bij een dergelijke keuze kan het eigen risico worden afgekocht inruil voor een iets hogere premie per maand. Het is ook een beetje vreemd dat deze keuze er nog niet is. Het is in Nederland wel mogelijk om korting op de zorgpremie te krijgen door te kiezen voor een hogere eigen bijdrage (hoger eigen risico), maar meer premie betalen waarbij het eigen risico komt te vervallen is niet mogelijk. Het afkopen van het eigen risico zou zeer zeker een goed alternatief zijn, mocht een nationale zorgverzekering niet haalbaar zijn.

Tip voor betalen eigen risico

In 2016 bedraagt het eigen risico van de zorgverzekering 385 euro. Dat is 10 euro hoger dan in 2015. Helaas is het in 2016 net als voorgaande jaren niet mogelijk om het eigen risico af te kopen, wel is deze te verhogen in ruil voor een lagere premie per maand. Pas wel op met het verhogen van uw eigen risico, want u moet in dat geval wel zeker weten dat u dit hogere eigen risico kunt betalen als u zorg nodig hebt. Wellicht een handige tip is om maandelijks een bepaald bedrag opzij te zetten voor het eigen risico, bijvoorbeeld € 385 : 12 = € 32,08 per maand. Mocht u dan een beroep moeten doen op de zorg, dan weet u zeker dat u het eigen risico kunt betalen. Indien u in een bepaald jaar uw eigen risico niet of niet geheel hebt hoeven opmaken, dan hebt u een mooi gespaard bedrag om in te kunnen zetten het jaar daarop (mocht dat nodig zijn). U hebt dan niet het probleem dat u hier nog speciaal geld voor opzij hoeft te zetten.