Is het eigen risico aftrekbaar van de belasting?

nationale zorgverzekering
Nationale zorgverzekering zonder eigen risico
1 oktober 2015
zorgverzekering
Collectieve zorgverzekering steeds minder voordelig
1 oktober 2015
nationale zorgverzekering
Nationale zorgverzekering zonder eigen risico
1 oktober 2015
zorgverzekering
Collectieve zorgverzekering steeds minder voordelig
1 oktober 2015
Toon alles

Is het eigen risico aftrekbaar van de belasting?

Het eigen risico van een zorgverzekering is niet meer aftrekbaar van de belasting. Dit was wel het geval tot 2009. Deze regeling heeft de Belastingdienst afgeschaft. Sommige zorgkosten zijn wel nog aftrekbaar van de belasting.

Vrijwillig eigen risico wel aftrekbaar?
Nee, ook het vrijwillig eigen risico (hoger bedrag dat u zelf aan zorgkosten betaalt) is sinds 2009 niet meer aftrekbaar van de belasting.

Aftrekbare zorgkosten belastingjaar 2015

Het eigen risico is ook in 2015 niet aftrekbaar van de belasting, maar wel zijn er specifieke zorgkosten die aftrekbaar zijn. Voorbeelden van aftrekbare kosten zijn verpleging in een ziekenhuis of andere instelling, kosten van huisarts, tandarts, fysiotherapie of specialist, door een arts voorgeschreven medicijnen (ook homeopathische middelen) en hulpmiddelen zoals steunzolen, kunstgebitten en prothesen. Er zijn ook zorgkosten die slechts deels of onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar zijn van de belasting.

Overzicht aftrekbare zorgkosten 2015

– Verpleging in een ziekenhuis of een andere instelling
– Kosten van huisarts, tandarts, specialist of fysiotherapie
– Behandelingen op voorschrift en onder begeleiding van een arts, bijvoorbeeld homeopathie, acupunctuur en revalidatie
– Behandelingskosten door paramedicus zonder doorverwijzing van een arts (onder voorwaarden)
– Door een arts voorgeschreven medicijnen (hier vallen ook homeopathische middelen onder)
– Kunstgebitten, prothesen en steunzolen
– Gehoorapparaten (onder voorwaarden)
– Aanpassingen aan bijvoorbeeld auto of fiets
– Vervoerskosten naar een arts of ziekenhuis (alleen de werkelijke uitgaven per kilometer zijn aftrekbaar)
– Hogere vervoerskosten wegens ziekte of handicap
– Dieetkosten (per dieet is een vast bedrag aftrekbaar, de Belastingdienst heeft een speciale dieetlijst waarop u dit kunt zien)
– Extra gezinshulp wegens ziekte of invaliditeit (deels aftrekbaar)
– Extra kleding en beddengoed (vaste bedragen aftrekbaar onder voorwaarden)
– Reiskosten voor ziekenbezoek (vaste bedragen aftrekbaar onder voorwaarden)

Indien u een van de bovenstaande zorgkosten hebt gemaakt die (deels) aftrekbaar zijn in 2015, dan kunt u deze aftrekken van uw aangifte inkomstenbelasting. U dient echter wel aan bepaalde voorwaarden te voldoen.

Voorwaarden zorgkosten aftrekken van aangifte inkomstenbelasting

Ziekte of invaliditeit
Het is alleen toegestaan om zorgkosten af te trekken van de belasting indien u deze maakt in verband met ziekte of invaliditeit.

Jaar waarin u de kosten hebt betaald
De kosten mag u alleen aftrekken indien deze zijn gemaakt in het jaar waarin u de kosten hebt betaald.

Alleen een deel van de kosten is aftrekbaar
Het is alleen toegestaan om een deel van de kosten af te trekken waarvoor u geen vergoeding kunt krijgen. Hierbij kunt u denken aan vergoeding door een (aanvullende) zorgverzekering of bijzondere bijstand. Mocht u de kosten eerst zelf betalen en later een vergoeding van bijvoorbeeld uw zorgverzekeraar krijgen, dan mag u (dat deel van) de kosten niet aftrekken.

Tegemoetkomingen die niet van de het aftrekbare bedrag afgehaald hoeven te worden

Er zijn een aantal tegemoetkomingen die u niet van het aftrekbare bedrag hoeft af te halen, dit zijn:

Tegemoetkoming CAK
Tegemoetkoming van het Centraal Administratiekantoor (CAK) in verband met kosten die u maakt als chronisch zieke of gehandicapte.

Tegemoetkoming UWV
Tegemoetkoming van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) in verband met arbeidsongeschiktheid.

Tegemoetkoming specifieke zorgkosten
Tegemoetkoming van specifieke zorgkosten die u ontving van de Belastingdienst.

Wanneer u geen zorgverzekering hebt afgesloten
Indien u kosten maakt die niet vergoed werden door uw zorgverzekeraar, omdat u geen zorgverzekering hebt afgesloten, dan is het niet toegestaan om de kosten van ziekte en invaliditeit die onder de basisverzekering vallen af te trekken. Kosten die vallen onder de aanvullende verzekering mogen wel afgetrokken worden.

Zorgkosten aftrekken van de belasting voor wie?

Het is toegestaan de gemaakte zorgkosten af te trekken voor:
– U en uw fiscale partner
– Uw kinderen, mits deze jonger zijn dan 27 jaar en wanneer zij niet in staat zijn de kosten zelf te betalen

Indien er nog andere personen tot uw huishouden behoren en u betaalt hun zorgkosten, omdat zij niet in staat zijn om die kosten zelf te betalen, dan mag u deze zorgkosten meetellen als het om de volgende personen gaat:

– Ernstig gehandicapte personen (27 jaar of ouder, indien u hiermee in gezinsverband woont)

Toelichting:
Onder ernstig gehandicapt wordt verstaan dat de betreffende persoon aanspraak kan maken op opname in een Wlz-instelling. Wlz staat voor Wet langdurige zorg. Tot 2015 heette dit de AWBZ).

– Ouders, broers of zussen die bij u in huis wonen en afhankelijk zijn van uw zorg.

Toelichting:
Iemand is afhankelijk van uw zorg wanneer hij/zij normaal gesproken beroepsmatige hulp nodig heeft of verzorging in een verpleeghuis of verzorgingshuis.