Hoe ziet de toekomst zonder gas eruit?

Glasvezel plaatsen | Waar ligt glasvezel en waar is glasvezel beschikbaar?
23 april 2017
boiler
Wat zijn de grootste stroomvreters in je huis?
30 april 2017
Glasvezel plaatsen | Waar ligt glasvezel en waar is glasvezel beschikbaar?
23 april 2017
boiler
Wat zijn de grootste stroomvreters in je huis?
30 april 2017
Toon alles

Hoe ziet de toekomst zonder gas eruit?

gas

Jarenlang was aardgas de voornaamste bron van warmte in de Nederlandse woningen. Maar die tijd lijkt bijna voorbij te zijn. De regering heeft het voornemen gelanceerd om in 2050 de uitstoot van broeikasgassen tot bijna nul te hebben gereduceerd. En dat heeft grote gevolgen voor het gebruik van álle fossiele brandstoffen, dus ook aardgas. Willen we als Nederland onze klimaatdoelstellingen halen, dan zullen we het gebruik van aardgas drastisch omlaag moeten brengen en bij voorkeur er zelfs helemaal mee moeten stoppen, iets wat de inwoners van Groningen toe zullen juichen.

Klimaatneutraal wonen

Als je de komende jaren een woning in een nieuwbouwwijk betrekt, is het niet meer vanzelfsprekend dat je op het gasnet aangesloten zal zijn. In principe zal er vanaf nu geen nieuwe gasinfrastructuur meer worden aangelegd en ook de aansluitplicht op het gasnet zal gaan verdwijnen. In 2050 zullen alle woningen in Nederland het zonder aardgas moeten stellen. Dat heeft minister Kamp van Economische Zaken zo vastgelegd in de zogeheten Energieagenda. Hoe de plannen op lokaal niveau precies worden uitgewerkt, wordt aan de gemeenten overgelaten.

Energieagenda
In de Energieagenda staan vooral doelstellingen voor de lange termijn en nog niet veel concreet beleid. Wel is al duidelijk dat de overstap naar andere energiebronnen geleidelijk zal moeten gebeuren en het liefst op logische momenten, bijvoorbeeld wanneer het gasnet in een woonwijk toch precies aan vervanging toe is. Op die manier kunnen de kosten zo laag mogelijk gehouden worden. Maar op welke warmtebronnen zullen we dan in de nabije toekomst overstappen?

Warmtebronnen

De meest voor de hand liggende optie om je woning in de toekomst te verwarmen, lijkt de aansluiting op warmtenetten, die draaien op zogeheten restwarmte. Een goed alternatief is een systeem dat draait op elektriciteit, zoals bijvoorbeeld een warmtepomp, die aangesloten kan zijn op een warmtekoudeopslag reservoir in de grond. Ook het gebruik van gas is nog niet afgeschreven, maar dan gaat het wel om biogas. Hier is echter lang niet zoveel van beschikbaar als van aardgas.

Energieneutrale woning

Momenteel kost het ombouwen van een gemiddeld woonhuis tot een energieneutrale woning ongeveer 40.000 euro. Voor het grootste deel zitten de kosten in de isolatie, die de vraag naar energie moet beperken. De beste warmtebron verschilt per huis. Als een huis op een warmtenetwerk aangesloten kan worden, is dat in de meeste gevallen de meest efficiënte keuze. Maar wanneer je een goed geïsoleerd huis hebt, kan een warmtepomp, aangestuurd door zonnepanelen ook een hele goede optie zijn.