Zonnegrond, heb je wel eens eerder van deze term gehoord maar weet je niet precies wat het betekent? De Europese Unie heeft voor de komende aantal jaren allerlei duurzaamheidsdoelstellingen opgesteld. In Nederland is zonnegrond in opkomst en deze kan dan ook een extra bijdrage leveren aan de doelstellingen met betrekking tot verduurzaming van de energie. Plus minus 15% van het energieverbruik moet in Nederland omstreeks 2020 duurzaam verkregen worden. Dit is een van de doelstellingen. Door gebruik te maken van zonnegrond, maakt men gebruik van grond dat nergens anders voor gebruikt wordt. Dit noemt men ook wel onrendabele grond. Op deze grond worden zonnepanelen geplaatst. Daardoor worden grote stukken grond in Nederland alsnog rendabel. De energieopwekking daarvan kan weer onder diverse huishoudens worden verdeeld.

 

Wat is zonnegrond nu eigenlijk?

Zoals we zo net al schreven is zonnegrond in werkelijk gewoon een stuk grond dat niet gebruikt wordt en waarop daarom zonnepanelen geplaatst kunnen worden. In feite zijn er meerdere manieren om zonnegrond te kunnen bewerkstelligen en dat is aan de ene kant de wil van gemeenten om grond te financieren en door bewoners te vinden die hieraan willen bijdragen. Het komt erop neer dat iedere inwoner deelt in de opbrengst van de panelen, indien hij/zij daaraan heeft bijgedragen. Zij worden voor een gedeelte voorzien van stroom. Dankzij deze constructie is het voor huishoudens overbodig geworden om zelf zonnepanelen op dak te plaatsen. Alle zonnepanelen liggen immers op een stuk ongebruikte grond. Een andere manier is door particulieren of bedrijven, die beschikken over veel ongebruikte grond, te vragen of het mogelijk is hier zonnepanelen op te plaatsen. De particulier of het bedrijf in kwestie kan vervolgens de stroom die wordt opgewekt op zijn of haar grond weer doorverkopen aan energieleveranciers. Zij kunnen op hun beurt de groene energie en duurzaam verkregen energie weer doorverkopen. Wat betreft zonnegrond zijn onze oosterburen al verder in deze ontwikkeling dan Nederland.

 

Nederland heeft nog weinig zonnegronden

Tot op de dag van vandaag zijn er in Nederland nog weinig grote zonnegronden. Wel zijn er veel plannen daarvoor in gereedheid gebracht maar tot op heden niet doorgevoerd. In Duitsland liggen echter al veel grote stukken zonnegronden. Vooral langs de snelwegen kom je deze tegen. Deze liggen in weilanden en op akkers die ongebruikt zijn. Woningen en bedrijven in de nabije omgeving profiteren van deze duurzaam opgewekte energie.

 

Hoe zonnegrond in de praktijk werkt?

Indien is besloten om zonnegrond te gebruiken en daarmee energie op te wekken, dan kan een regio voorzien worden van deze stroom. Complete steden kunnen in de toekomst in hun energie worden voorzien, dankzij deze zonnegronden. Degenen die investeren in dergelijke projecten, krijgen deels gratis stroom. De inwoners betalen dus mee aan de aanleg van zonnevelden. Vervolgens wordt de opgewekte zonne energie aan een centrale in de omgeving geleverd. De energie wordt opgeslagen en doorgegeven aan de bewoners en bedrijven in en rondom een stad of regio. Vervolgens kan men de opgewekte energie salderen, dus aftrekken van de stroom die geleverd wordt door energieleveranciers aan huishoudens en bedrijven. Met een beetje geluk speelt men quitte en betaald men dus niets voor elektriciteit gedurende een jaar.