Wat is windenergie?

Veel mensen vinden het de normaalste zaak dat stroom altijd aanwezig is. De beschikbaarheid van stroom is echter geen normale zaak. Heb je er al eens over nagedacht dat vroeg of laat alle natuurlijke, fossiele energiebronnen opraken? We spreken van fossiele brandstoffen (grijze energie) als dit aardgas, steenkool of olie betreffen. Momenteel is er wereldwijd nog lang geen schaarste maar het zal geen tientallen jaren meer duren voordat er wel sprake is van schaarste. Logisch gevolg daarvan is dan de prijzen zullen stijgen. Kunnen we dat tegen die tijd nog betalen? Windenergie is echter een energiebron die altijd blijft bestaan. We spreken dan van een duurzame energiebron.

 

Wind raakt nooit op. Gelukkig kan de mens daarom altijd energie opwekken uit windenergie. Uit windenergie wordt stroom opgewekt. Belangrijk is ook dat windenergie het milieu niet belast. Er komen geen schadelijke stoffen vrij in de lucht, zoals CO2. Dit in tegenstelling tot het gebruik van fossiele brandstoffen. Het klimaat is al aan hevige veranderingen daardoor onderhevig. Denk ook aan luchtverontreiniging, scheepsrampen waarbij olie in de zee terecht komt, zure regen en kernafval dat momenteel in Japan nog steeds in zee verdwijnt. Windenergie is een schone energievorm. Het is, naast zonne-energie, energie van de toekomst!

 

Betrouwbaar en efficiënt

Windenergie wordt al jarenlang in Nederland bewezen en de technieken worden steeds meer doorontwikkelt. Op het moment van schrijven levert deze energie ongeveer 5% van onze totale duurzame energieopwekking. Het streven van de overheid is om dit over 20 tot 30 jaar op te voeren naar de helft van onze duurzame energieopwekking. Bijna een miljoen Nederlanders zouden nu in theorie al energie uit windmolens kunnen ontvangen. Op dit moment leveren windturbines zo’n 5 miljard kWh per jaar aan energie. Des te groter de windmolens zijn, des te hoger wordt de opbrengst. In de komende jaren zijn er plannen om steeds grotere windmolens te gaan bouwen. De grootste windmolens leveren op dit moment al zo’n 6.6 kWh per jaar. Dit staat voor ongeveer 2000 huishoudens. Particuliere windmolens zijn ook steeds vaker in trek. Dit zijn kleine turbines die op daken van woningen kunnen worden geplaatst. Combineer je dit met zonnepanelen, dan heb je bijna het gehele jaar door stroom die je zelf opwekt.