Een netbeheerder is gewoonweg een beheerder van het net in Nederland. Dit kan het elektriciteits- of een gasnetwerk zijn. De netbeheerders hebben de eerste verantwoordelijk voor de gehele aanleg van het net en zijn ook verantwoordelijk voor het onderhoud. Daarnaast zorgen netbeheerders voor de energietransport van of elektriciteit of gas maar meestal van beiden. Tevens is de aansluiting op dit net geregeld door de netbeheerder. Ook is jouw netbeheerder (mede)verantwoordelijk voor het plaatsen van de z.g. slimme meter. Deze meters zijn vanaf januari 2015 voor iedereen beschikbaar.

 

Samengevat:

Netbeheerders zijn compleet verschillend van energieleveranciers. Zij verzorgen de aanleg van het net, het transport en het onderhoud aan het netwerk. Daarnaast moeten ze de slimme meters laten plaatsen.

 

Gaswet en de Elektriciteitswet & AMC

De Nederlandse overheid heeft in deze twee wetten vastgelegd wat de taken zijn van de netbeheerder. Deze zijn sinds 1998 geliberaliseerd. Mede daardoor zijn er meerdere beheerders die met elkaar concurreren. De Autoriteit Consument & Markt (ook wel ACM) genoemd, is de toezichthouder op de markt. Zij controleert of de leveranciers zich houden aan de regels en of ze deze voldoende naleven. Mede dankzij dit toezicht wordt voorkomen dat beheerders tarieven verhogen voor bijvoorbeeld de transport.

 

De regiotoeslag

Ons land is verdeeld in meerdere regio’s. Elke regio heeft weer een eigen netbeheerder. Waar je woont (dus in welke regio) is bepalend voor wie je levering van energie bepaald. Nu is het zo dat iedere regio weer een geheel andere prijs betaalt voor de transport voor bijvoorbeeld gas maar ook voor elektriciteit. Dit noemen we ook wel de regiotoeslag. Deze regiotoeslag is een geldbedrag dat je dus betaalt voor transport van gas. Het gas in Nederland komt uit Groningen. De stelregel is dat des te verder je van Groningen vandaan komt, des te meer je betaalt voor het transport. Je betaalt dus meer regiotoeslag in dat geval. Op vrijwel alle vergelijkingssites is de toeslag al verwerkt in de totale kosten. Je kunt achterhalen wie je netbeheerder is.

 

Eén elektriciteitsnet

Iedere leverancier maakt gebruik van een net dat al is aangelegd. Het zou onnodig zijn indien iedere netbeheerder afzonderlijk zijn eigen netwerk zou opzetten. Indien je wilt overstappen naar een andere leverancier en je blijft in dezelfde regio wonen, dan blijf je gewoon bij je oude netbeheerder. De energieleverancier zorgt ervoor dat alle wijzigingen worden doorgegeven aan je netbeheerder. Stap je over, dan hoef je daarvan dus je beheerder nergens van op de hoogte te stellen. Gebruik je echter zonnepanelen, dan moet je eventuele wijzigingen wel even doorgeven aan je beheerder. Want met zonnepanelen is het ook mogelijk energie terug te leveren aan het net van je netbeheerder. Daarvoor ontvang je een vergoeding. Alleen dan kan je aanspraak blijven maken op een vergoeding die we ook wel een terugleververgoeding noemen.